การศึกษาต่อในประเทศไทยด้วย IELTS

ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติหรือมหาวิทยาลัยในประเทศไทย?  IELTS สามารถช่วยให้คุณเข้าเรียนได้ 

มหาวิทยาลัยชั้นนำและสถาบันการศึกษาขั้นสูงมากกว่า 50 แห่ง อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่างยอมรับผลคะแนนของ IELTS เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

ข้อสอบ IELTS แสดงให้เห็นถึงความสามารถทางภาษาอังกฤษในแง่ของความเข้าใจ การอ่าน การเขียนและการพูดได้อย่างแม่นยำ ทั้งนี้เป็นเพราะข้อสอบนั้นถูกพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษชั้นนำของโลกนั่นเอง

การสอบ IELTS จึงเปรียบเสมือนบทพิสูจน์ว่าคุณมีทักษะภาษาอังกฤษที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาต่อในประเทศไทย 

ผลคะแนนสอบ IELTS ที่ดีจะช่วยให้คุณเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ต้องการได้ โดยคุณสามารถค้นหาคะแนน IELTS ที่ต้องการได้ที่นี่