ศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลียด้วย IELTS

การสอบ IELTS ช่วยพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณมีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการศึกษาต่อ ทำงาน หรือใช้ชีวิตในประเทศออสเตรเลีย ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาระดับสูงและหลักสูตรการเรียนกว่า 900 แห่งในประเทศออสเตรเลียที่รับรองผลคะแนนของ IELTS ในฐานะหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

เรียนต่อหรือทำงานในประเทศออสเตรเลีย 

มหาวิทยาลัยและองค์กรจำนวนมากในประเทศออสเตรเลียต่างทราบดีว่า IELTS ให้ผลสะท้อนที่แม่นยำเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งความเข้าใจ การอ่าน การเขียน และการพูด โดยข้อสอบนั้นถูกพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของโลกในด้านการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

ทั้งนี้ คุณสามารถใช้ online search facility เพื่อค้นหารายชื่อสถาบันการศึกษาในประเทศออสเตรเลียที่ยอมรับผลคะแนน IELTS  หรือค้นหาข้อมูลการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลียจากหน่วยงานต่างๆ เช่น Study in Australia 

การย้ายถิ่นฐานสู่ประเทศออสเตรเลีย

IELTS เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองที่สำคัญภายใต้การดูแลของหน่วยงานวีซ่าขอเข้าประเทศออสเตรเลีย 

ผู้สมัครหลักจะต้องยื่นผลคะแนนสอบ IELTS เช่นเดียวกับคู่สมรสและบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป นอกจากคะแนน IELTS แล้วยังรวมถึงการเลือกรูปแบบการสอบที่เหมาะสม (Academic or General Training) ซึ่งคุณต้องเลือกก่อนที่จะลงทะเบียนสอบ IELTS

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าเมืองและขั้นตอนการยื่นขอวีซ่านักเรียนได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงการเข้าเมืองและการเป็นพลเมืองประเทศออสเตรเลีย ( Australian Government Department of Immigration and Citizenship)