การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและรูปแบบสภาพอากาศในระยะยาว และกิจกรรมของมนุษย์เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น สาเหตุหลักมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซ  เยาวชนหนุ่มสาวไม่เพียงแต่เป็นเหยื่อของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเท่านั้น แต่ยังได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราทุกคนและมีผลกระทบที่มากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ทุกคน รวมทั้งเด็กๆ คนหนุ่มสาว และคนรุ่นต่อๆ ไป จะมีชีวิตอยู่กับผลที่เราได้ทำอยู่กับโลกอยู่ในขณะนี้

โลกใบนี้เป็นบ้านของเยาวชนหนุ่มสาวจำนวนกว่า 1.8 พันล้านคนที่มีอายุระหว่าง 10 ถึง 24 ปี โดยถือว่าเป็นกลุ่มเยาวชนรุ่นที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และเยาวชนเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ตระหนักถึงความท้าทายและความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศและโอกาสในการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเกิดจากการสนับสนุนการการระดมพลของคนหนุ่มสาวทั่วโลกอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนแสดงให้เห็นถึงพลังมหาศาลที่พวกเขามีเพื่อให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจรับผิดชอบ พวกเขายังเป็นผู้มีส่วนสนับสนุนที่มีคุณค่าต่อการดำเนินการด้านสภาพอากาศ พวกเขาเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลง ผู้ประกอบการ และนักนวัตกรรม ไม่ว่าจะผ่านการศึกษา วิทยาศาสตร์ หรือเทคโนโลยี คนหนุ่มสาวกำลังขยายความพยายามและใช้ทักษะของพวกเขาเพื่อเร่งการดำเนินการด้านสภาพอากาศ  เสียงของพวกเขามีความสำคัญมากต่อผู้นำระดับโลกในประเด็นสำคัญระดับโลกในการประชุมสุดยอดผู้นำโลกเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ COP26

COP26 เป็นการประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์การสหประชาชาติจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2564 เพื่อรวมผู้นำโลกมาจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสหราชอาณาจักรเป็นเจ้าภาพการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคี (COP26) ครั้งที่ 26 ที่เมืองกลาสโกว์ในวันที่ 31 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ซึ่งมีการนำฝ่ายต่างๆ มารวมกันเพื่อ เร่งดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายของข้อตกลงปารีส ความมุ่งมั่นในการมุ่งเป้าไปที่อุณหภูมิโลก 1.5 องศามีความสำคัญเพราะทุก ๆ เศษส่วนของระดับความร้อนจะส่งผลให้สูญเสียชีวิตและการสูญเสียชีวิตอีกมากมาย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นพันธกิจระดับโลกของบริติช เคานซิล และเรากำลังมุ่งมั่นเป็นกระบอกเสียงในการช่วยสะท้อนเสียงของคนรุ่นใหม่และเสียงของทุกคนให้เป็นที่ได้ยินและรับฟังรวมไปถึงเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในโลก คุณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้เราสะท้อนเสียงของคุณให้เป็นที่รับฟัง ในโครงการ 8,000 rising โดยบอกสิ่งที่คุณต้องการให้ผู้นำโลกดำเนินการตามความจำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน COP26

แหล่งข้อมูล

https://www.un.org/en/climatechange/what-is-climate-change

https://www.un.org/en/climatechange/youth-in-action