ในวันที่ 9 กันยายน 2564 บริติช เคานซิลได้นำเสนอโครงการ Global Youth Letter on Climate Action เพื่อเชิญชวนให้คนรุ่นใหม่จากทั่วโลกได้นำเสนอความคิดเห็นโดยตรงกับผู้นำโลกที่จะเข้าร่วม COP26 โดยจดหมายและรายงานดังกล่าวเกิดขึ้นจากงานวิจัยขนาดใหญ่ที่รวบรวมความคิดเห็น ประสบการณ์ และปณิธานของคนรุ่นใหม่กว่า 8,000 คนจาก 23 ประเทศ

รายงานจาก Global Youth Letter รวมไปถึงกว่าอีก 8,000 เสียง จากกิจกรรม 8,000 Rising จะถูกรวมรวมและส่งต่อไปให้เยาวชนผู้แทนจาก YOUNGO หน่วยงานตัวแทนเด็กและเยาวชนภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติในด้านภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate Change) เพื่อนำเสนอในการอภิปรายใน UN’s 16th Conference of Youth (COY16) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 และผลลัพธ์จะถูกนำเสนอในงาน COP26 และเป็นส่วนหนึ่งของงาน Youth Empowerment Day ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

เราเชื่อว่า คนรุ่นใหม่เป็นศูนย์กลางของการร่วมมือ และบริติช เคานซิลมุ่งหวังที่จะสนับสนุนพวกเขาในการแสดงออกความคิดเห็น พัฒนาทักษะ และสร้างเครือข่าย เพื่อที่จะสร้างการสื่อสารที่มีความหมายและต่อยอดไปให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง

เราหวังว่าจดหมาย รายงาน และเรื่องราวทั้งหมด จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณ ร่วมเป็นเสียงหนึ่งได้ ที่นี่ 8,000 Rising คุณสามารถร่วมลงชื่อได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 22 ตุลาคมนี้