เยี่ยมชมบูธ UK Pavilion ของเราที่งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รับชมสารคดี ภาพยนตร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบที่มีต่อชีวิตและโลก หรือรับชมจากลิงก์ด้านล่าง กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากเทศกาลหนังสั้นโลกป่วย เราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival)

โปรแกรมฉายหนัง

เวลาฉาย รายการแสดง ระยะเวลา ลิ้งค์
ตลอดวัน

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วย เราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) - นำเสนอผลงานหนังสั้นที่ได้รับรางวัลในปี 2020 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยมีหนังดังนี้

  • Farming for Forest 
  • Man-Virus-Earth 
  • Hear the Unheard
  • Forest-coast-city 
40 นาที Click here
กลางวัน สารคดี David Attenborough - A life on our Planet ๅ ชม. 30 นาที รับชมได้ที่บูธเท่านั้น
กลางวันของวันที่ 11-14 พย 2564 การแข่งขันสื่อสารวิทยาศาสตร์ FameLab International 2021 - รอบรองชนะเลิศ 1 hr 30 min Click here รับชมได้หลังจากวันที่ 11 พย เท่านั้น

เกี่ยวกับ เทศกาลหนังสั้นโลกป่วย เราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival)

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วย เราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) เป็นพื้นที่สำหรับเยาวชนและชุมชนในประเทศไทยได้ร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะผ่านสื่อภาพยนตร์สั้นที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผลกระทบจากวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อผู้คนและชุมชน และเสนอแนวทางการแก้ไข ปรับตัวและรับมือต่อวิกฤตนี้ ทางเทศกาลฯ จัดกิจกรรมตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมชิงทุนสนับสนุนผลิตภาพยนตร์สั้น กิจกรรมพัฒนางานศิลปะของยุวทูต เทศกาลภาพยนตร์สั้น และกิจกรรมเสวนาประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาพยนตร์ เพื่อมุ่งสร้างความตระหนักรู้และแรงบันดาลใจให้สังคมมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและการรับมือต่อวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง