พบกับชุดเครื่องมือ สื่อการสอน และหลักสูตรพัฒนาสำหรับครู เพื่อช่วยสนับสนุนให้เกิดการตระหนักด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในโรงเรียนของคุณ

สื่อการสอนสำหรับครูในห้องเรียน

ชนิดของสื่อ: สื่อการสอน กิจกรรมและเกม และ webinar ย้อนหลัง

ทักษะที่พัฒนา: การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การร่วมมือ ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นผู้นำของนักเรียน ความรู้ดิจิทัล

สื่อทั้งหมด: ดาวน์โหลดได้ที่นี่

เนื้อหาที่โดดเด่น

ชื่อกิจกรรม ชนิด รายละเอียด ลิ้งค์
Climate Change Challenge กิจกรรมและเกม

สำหรับ: นักเรียนอายุ 7 - 19 ปี

กิจกรรมท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 20 รายการ

Click here
Life Below Water สื่อการสอน

สำหรับ: นักเรียนอายุ 9 - 13 ปี

สื่อการสอนในห้องเรียนสำหรับครูเพื่อสนับสนุนนักเรียนในการจัดการกับมลภาวะพลาสติกพร้อมทั้งพัฒนาทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

Click here
Climate action and rising sea levels กิจกรรมและเกม

สำหรับ: นักเรียนอายุ 7 - 11 ปี

กิจกรรมการเรียนรู้ที่บ้านเพื่อทำความเข้าใจผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล

Click here
ZERO WASTE: Tackling climate change through student leadership สื่อการสอน

สำหรับ: นักเรียนอายุ 9 - 16 ปี

แหล่งข้อมูลสำหรับวางแผนกิจกรรมในห้องเรียน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะหลักของนักเรียน เช่น ความเป็นผู้นำของนักเรียนและการพัฒนาตนเอง

Click here
Education exchange digital events webinar ย้อนหลัง

กิจกรรมการสัมมนาผ่านเว็บฟรี ที่รวบรวมผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาจากทั่วโลกเพื่อพัฒนาแนวคิด แบ่งปันแนวปฏิบัติที่ยอดเยี่ยม และสร้างแรงบันดาลใจให้กันและกันเพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหาสำหรับความท้าทายที่มีร่วมกัน

Click here

เนื้อหาและหลักสูตร เพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู

ชนิดของสื่อ: แผนการสอน คอร์สออนไลน์ ซีรีย์พอดคาสต์

สื่อทั้งหมด: ดาวน์โหลดที่นี่

เนื้อหาที่โดดเด่น

ชื่อกิจกรรม ชนิด รายละเอียด ลิ้งค์
หลักสูตร Climate Action in Language Education Programme (CALE) คอร์สออนไลน์ หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรเชิงปฏิบัติที่ออกแบบมาเพื่อฝึกอบรมครูสอนภาษาอังกฤษถึงวิธีการบูรณาการปัญหาสิ่งแวดล้อมในการสอนภาษาอังกฤษ ผ่านการสำรวจภาษา หลักการและโครงการต่างๆ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ครูและผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการและรักษาการกระทำที่มีความหมายและมีผลกระทบเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมในบริบทท้องถิ่นของพวกเขา Click here
แผนการสอนจากหลักสูตร CALE แผนการสอน

สำหรับ: นักเรียนประถม นักเรียนมัฐยม จนถึงผู้ใหญ่

บทเรียนทั้งสิบสองบทครอบคลุมช่วงของระดับและกลุ่มอายุ โดยแต่ละบทจะสำรวจหัวข้อที่แตกต่างกัน ตั้งแต่กีฬาไปจนถึงพายุ และจากครอบครัวไปจนถึงแฟชั่น ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความยืดหยุ่น สามารถรวมเข้ากับหลักสูตรที่มีอยู่ได้ และมีให้เลือกสองเวอร์ชัน สำหรับบทเรียนในห้องเรียนและการสอนออนไลน์

 

หัวข้อมีตั้งแต่ A Green Classroom, The 5 R's of sustainability, Family footprint ไปจนถึง 21st century jobs. 

Click here
พอดคาสต์จากหลักสูตร CALE ซีรีย์พอดคาสต์

ซีรีส์พอดคาสต์ 10 ตอนจากบริติช เคานซิลที่สำรวจความสัมพันธ์ระหว่างวิกฤตสภาพภูมิอากาศและการศึกษาภาษา

หัวข้อมีตั้งแต่ Speaking youth - to power, Natural language, ไปจนถึง future perfect. 

Click here