สามารถเลือกวันสอบได้มากขึ้นและทราบผลการสอบเร็วขึ้น

ผู้สอบทุกคนล้วนต้องการตัวเลือก ซึ่งเราเข้าใจและได้ทำให้การสอบ IELTS นั้นง่ายและสะดวกมากขึ้น โดยสามารถทำได้กับการแบบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์

กับการสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์นั้น ผู้สอบสามารถเลือกสอบได้ทั้งเชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป ง่ายๆเพียงแค่พิมพ์คำตอบลงบนคอมพิวเตอร์

คุณจะได้อะไรกับการสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์:

 • วันสอบที่มากขึ้น
 • สถานที่สอบที่หลากหลายขึ้น
 • มีความยืดหยุ่นและสะดวกขึ้น
 • ทราบผลสอบภายใน 5-7 วัน

การสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์นั้นเป็นอย่างไร?

ถ้าคุณเลือกสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์ คุณจะต้องสอบการฟัง การอ่าน และการเขียน บนคอมพิวเตอร์ ส่วนการพูดนั้นจะยังคงสอบกับอาจารย์ที่ได้รับการรับรองจาก IELTS เหมือนเดิม เพราะเราเชื่อว่าการสอบวิธีนี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ส่วนอื่นๆของการสอบนั้นก็จะยังคงเหมือนเดิมไม่ว่าจะสอบแบบกระดาษหรือแบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบไปด้วย:

 • เนื้อหา
 • เวลา
 • ประเภทของคำถาม
 • การให้คะแนน
 • รูปแบบของการสอบพูด
 • ผลคะแนนสอบ
 • การตรวจสอบผลคะแนน

หมายเหตุ:

 • ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือพิเศษ คุณจะต้องสอบแบบกระดาษเท่านั้นซึ่งการสอบประเภทนี้จะสามารถใช้ได้กับทุกคน
 • เมื่อท่านเลือกวันสอบเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถสมัครได้ทางออนไลน์ผ่านทางหน้าเว็ปไซต์ของเรา จากนั้นให้เลือกวิธีการชำระเงินแบบออนไลน์หรือออฟไลน์แล้วทำตามขั้นตอนที่ปรากฏอยู่ในระบบจนถึงการชำระเงิน โดยแบบออฟไลน์ท่านสามารถชำระได้ 2 วิธีคือ การโอนเงินหรือชำระโดยบัตรเครดิต/เดบิต ได้ที่หน้าเคานเตอร์ของบริติช เคานซิล สาขาสยามสแควร์
 • ท่านมีเวลา 24 ชั่วโมงในการชำระเงินนับจากเวลาที่สมัครสมบูรณ์แล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านทางบัญชีของท่านที่ใช้ในการสมัครสอบ
 • ในกรณีที่ท่านไม่ได้ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ระบบจะทำการปล่อยที่นั่งสอบของท่านโดยอัตโนมัติ