ระดับ B2 เทียบเท่ากับผู้ใช้ภาษาที่สามารถสร้างถ้อยคำที่มีรายละเอียดชัดเจนและโต้ตอบด้วยความคล่องแคล่วและความเป็นธรรมชาติ

สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เป็นระบบที่กำหนดและอธิบายระดับต่างๆ ของการแสดงออกทางวาจาและการเขียน รวมถึงความเข้าใจในภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบด้วยระดับอ้างอิง 6 ระดับ คือ สามกลุ่ม (A หรือผู้ใช้ภาษาขั้นพื้นฐาน, B หรือผู้ใช้ภาษาขั้นอิสระ และ C หรือผู้ใช้ภาษาขั้นคล่องแคล่ว) ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ระดับย่อย คือ 1 และ 2

 

ทักษะระดับ B2

หนึ่งในคำถามที่คุณอาจถามตัวเองเมื่ออ่านข้อมูลนี้คือ ความสามารถทางภาษาใดบ้างที่จะบ่งชี้ว่าภาษาอังกฤษของตนนั้นอยู่ในระดับ B2

CEFR ระบุว่านักเรียนในระดับนี้ควรจะสามารถ:

  • เข้าใจใจความสำคัญของข้อความที่มีความซับซ้อนทั้งรูปธรรมและนามธรรม รวมถึงการพูดคุยเชิงเทคนิคในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญ
  • สามารถโต้ตอบอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ ทำให้การโต้ตอบกับเจ้าของภาษาเป็นไปอย่างปกติโดยไม่มีความเคร่งเครียดของทั้งสองฝ่าย
  • สามารถสร้างถ้อยคำที่ชัดเจนและมีความละเอียดในหัวข้อที่หลากหลาย และอธิบายมุมมองเกี่ยวกับประเด็นเฉพาะโดยพูดถึงความได้เปรียบและเสียเปรียบของตัวเลือกต่าง ๆ

See also