ไม่ใช่แค่มหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลกเท่านั้นที่ทำให้สหราชอาณาจักรเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรในสหราชอาณาจักรยังได้รับการปรับแต่งเพื่อช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการศึกษาได้เร็วที่สุดด้วย

ไม่ว่าคุณจะอยากเรียนสาขาใด เป็นความรู้แบบดั้งเดิมหรือทันสมัยล้ำยุค สหราชอาณาจักรมีทุก ๆ อย่างที่คุณมองหา

ความยืดหยุ่นในตัว

ในสหราชอาณาจักรความยืดหยุ่นมีอยู่ในหลักสูตร มหาวิทยาลัยหลายแห่งให้นักศึกษาสามารถเลือกวิชาในแต่ละ 'โมดูล' ผสมกับวิชาหลัก เพื่อสร้างหลักสูตรที่เหมาะสมกับคุณโดยเฉพาะ

จบได้เร็วขึ้น

หลักสูตรปริญญาโทในสหราชอาณาจักรมีระยะเวลาสั้นกว่าทั้งในสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย โดยหลักสูตรปริญญาโทหลายหลักสูตรใช้เวลาเพียงหนึ่งปี เพื่อให้คุณได้ออกไปใช้ความรู้และทักษะในโลกการทำงานได้เร็วขึ้น

คิดอย่างแตกต่าง

ระบบการศึกษาของสหราชอาณาจักรไม่ได้เพียงแต่ทำให้คุณได้ศึกษาวิชาใดวิชาหนึ่งอย่างลึกซึ้งเท่านั้น แต่ยังออกแบบมาเพื่อให้คุณได้คิดอย่างแตกต่าง คุณจะได้รับการกระตุ้นให้ถามคำถาม อภิปรายร่วมกับครูและเพื่อนนักศึกษา เพื่อให้ได้แนวคิดของตัวคุณเองที่เป็นการผสานความรู้และการปฏิบัติไว้ด้วยกัน ผ่านการเรียนในห้องเรียน การสัมมนา การสอนแนวใหม่อื่น ๆ

เชื่อมต่อกับโอกาสในการทำงาน

นอกจากจะได้เรียนร่วมกับนักศึกษาจากสหราชอาณาจักรและนักศึกษาจากทั่วโลกแล้ว หลักสูตรของสหราชอาณาจักรยังเปิดโอกาสให้คุณได้สัมผัสโลกของการทำงานจริงผ่านโปรแกรม internship การทำงานเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรและการได้รับคุณวุฒิทางวิชาชีพต่าง ๆ สหราชอาณาจักรจะช่วยให้คุณก้าวสู่โลกการทำงานได้อย่างมั่นใจ