การศึกษาในสหราชอาณาจักรเปิดประตูสู่โอกาสไม่ว่าคุณจะมาจากประเทศใด สหราชอาณาจักรจะเป็นที่ที่ช่วยเสริมสร้างทักษะให้คุณก้าวสู่โลกการทำงานอย่างมั่นใจ

เปิดใจ

การใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักรเป็นประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตให้กับนักศึกษาหลาย ๆ คน ด้วยความท้าท้ายใหม่ ๆ รอคุณอยู่ในทุก ๆ ย่างก้าว ให้คุณเติบโตขึ้นและมีความเป็นมืออาชีพ

เรียนรู้ทักษะที่นายจ้างต้องการ

QS Global Survey สำรวจความคิดเห็นของบริษัทจากทั่วโลกต่อผู้จบการศึกษาจากประเทศต่าง ๆ ชี้ให้เห็นว่าคุณวุฒิจากสหราชอาณาจักรได้รับการยอมรับและเป็นที่ต้องการจากบริษัทต่าง ๆ

สหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในห้าประเทศของโลกที่มีความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมสูงสุด และมีการฝึกงานในสถานประกอบการจริงเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนในสถานการณ์จริง

สื่อสารด้วยความมั่นใจ

มีภาษานับร้อย ๆ ภาษาที่ใช้ในสหราชอาณาจักร แต่ภาษาที่คุณจะได้ซึมซับและเรียนรู้มากที่สุดคือภาษาอังกฤษ การได้สัมผัสกับภาษาที่ใช้กันอย่างกว้างขวางที่สุดของโลกจะช่วยให้คุณสามารถปรับตัวได้ง่ายขึ้น รวมถึงช่วยยกระดับภาษาอังกฤษของคุณให้เป็นธรรมชาติ เพิ่มความมั่นใจในการสื่อสาร  

เดินตามรอยเท้าอันยิ่งใหญ่

สหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์หลาย ๆ คนเลือกศึกษาต่อ หนึ่งในสี่ของผู้นำโลกศึกษาในสหราชอาณาจักร และจากการสำรวจของบริติชเคานซิลในปี 2015 ร้อยละ 38 ของผู้ได้รับรางวัลโนเบลที่ศึกษาในต่างประเทศลือกศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร ดังนั้นหากคุณมีฝันที่ยิ่งใหญ่ เริ่มต้นวันนี้ที่สหราชอาณาจักร