การศึกษาของสหราชอาณาจักรมีชื่อเสียงระดับโลก โดยบ่มเพาะมาจากการศึกษาที่มีมาอย่างยาวนานนับศตวรรษ แนวทางการศึกษาของสหราชอาณาจักรนำมาใช้กับทฤษฎีการเรียนรู้ที่ทันสมัยที่สุดผ่านทางมหาวิทยาลัยแนวหน้าระดับสากล

มหาวิทยาลัยติดอันดับโลก

มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรได้รับการจัดให้อยู่ในลำดับต้น ๆ ตั้งแต่ที่ได้มีการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ในปี พ. ศ. 2561 Times Higher Education World Rankings ได้จัดให้มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรอยู่ใน 3 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก ได้แก่ University of Oxford และ University of Cambridge นอกจากนั้นคุณภาพการเรียนการสอนของสหราชอาณาจักรมีอยู่ในทุก ๆ มหาวิทยาลัย โดย 7 ใน 50 อันดับแรกและ 32 ใน 200 มหาวิทยาลัยชั้นนำอยู่ในสหราชอาณาจักร 

คุณภาพที่รัฐบาลรับประกัน

สถาบันอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักร 162 แห่งได้รับการควบคุมมาตรฐานที่เข้มงวดโดยรัฐบาลดังนั้นจึงมั่นใจได้ถึงคุณภาพการเรียนการสอน 

รายชื่อ "recognised bodies" มีการตีพิมพ์ใหม่ทุก ๆ ปีเป็นการรวมรวมรายชื่อมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่สามารถออกคุณวุฒิได้เอง เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างสะดวกและมั่นใจได้ถึงคุณภาพของหลักสูตร 

การวิจัยชั้นนำของโลก

การศึกษาที่มีคุณภาพสูงของสหราชอาณาจักรทำให้มีนักศึกษาจากทั่วโลกเดินทางมาศึกษาต่อที่นี่ และช่วยให้งานวิจัยของสหราชอาณาจักรก้าวขึ้นมาอยู่ในแถวหน้าของโลก 

สหราชอาณาจักรจัดอยู่ในลำดับที่สองของโลกด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัย ร้อยละ 54 ของผลผลิตจากงานวิจัยมีคุณภาพระดับโลก และได้รับการอ้างอิงสูงกว่างานวิจัยจากสหรัฐอเมริกา แคนาดา เยอรมัน ญี่ปุ่น และบราซิล ดังนั้นการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรจะทำให้คุณได้เรียนรู้จากนักวิจัยชั้นนำ ด้วยเทคโนโลยีระดับสูง