สหราชอาณาจักรเป็นแหล่งรวมของวิทยาศาสตร์และการวิจัยชั้นนำระดับโลก ด้วยมหาวิทยาลัยกับการค้นพบมากมาย และเทคโนโลยีใหม่ ๆ นักศึกษาจะได้ความรู้และประสบการณ์ที่เป็นที่ต้องการสูงสำหรับบริษัทและองค์กรต่าง ๆ

การค้นคว้าระดับโลกอยู่ในแถวหน้า

จากผลงานการค้นพบทางวิทยาศาสตร์มากมาย มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรยังคงมุ่งมั่นในการสร้างงานวิจัยระดับโลก สหราชอาณาจักรได้รับการจัดอันดับเป็นที่สองของโลกด้านวิทยาศาสตร์และการวิจัย โดยผลจากการวิจัยสูงถึง 54%มีคุณภาพสูงระดับโลก ซึ่งนับว่ามากกว่าสหรัฐอเมริกา แคนาดา เยอรมัน ญี่ปุ่น และบราซิล

งานวิจัยของสหราชอาณาจักรนำไปใช้อ้างอิงในงานวิชาการต่าง ๆ มากกว่าประเทศอื่น ๆ และหลักสูตรยังเป็นที่นิยมสำหรับนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะในระดับปริญาโทและเอก เพราะการเรียนที่นี่จะทำให้ผู้เรียนเข้าถึงนวัตกรรมอันทันสมัยมากมาย  

อาจารย์ผู้สอนเปี่ยมคุณภาพ

เบื้องหลังการวิจัยอันยอดเยี่ยมคือนักคิดที่เก่งกาจ อาจารย์ผู้สอนคือหนึ่งในกลุ่มคนที่มีหัวคิดดีที่สุดในแต่ละสาขาที่คุณจะได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิด

ผลจากการสอนด้วยคณาจารย์ที่เปี่ยมคุณภาพและเสริมสร้างแรงบันดาลใจ ปรากฎออกมาในผลสำรวจนักศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก โดยมีนักศึกษาสูงถึง 93 เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษานานาชาติประเมินคุณภาพการสอนในสหราชอาณาจักรว่าดีเลิศ

ลองใช้เทคโนโลยีล่าสุด

ที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร คุณจะได้ฝึกฝนทักษะของคุณเกี่ยวกับเทคโนโลยีอันล้ำสมัย ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีล่าสุดที่พร้อมใช้งานในหลากหลายสาขาวิชา ช่วยให้การวิจัยของคุณประสบความสำเร็จ

งานวิจัยที่จับต้องได้

สหราชอาณาจักรมีชื่อเสียงในการทำงานร่วมกันกับภาคเอกชน โดยมีการใช้ทฤษฎีทางวิชาการที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อให้ได้งานวิจัยที่สามารถนำไปสร้างประโยชน์ได้ในสังคม 38 เปอร์เซ็นต์ของผู้ได้รับรางวัลโนเบลที่ศึกษาในต่างประเทศเลือกศึกษาในสหราชอาณาจักร