อาชีพด้านการเมืองของคุณเริ่มต้นที่นี่

ไม่มีที่ใดจะเหมาะสำหรับการเรียนด้านรัฐศาสตร์และการเมืองเท่าที่สหราชอาณาจักร

สำหรับนักศึกษาที่ต้องการพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับพลวัตทางการเมืองที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก มหาวิทยาลัยของเรามีการเรียนการสอนระดับโลก ช่วยเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคต 

มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์และ London School of Economics and Political Science  จัดเป็นสถาบันสอนด้านการเมืองและรัฐศาสตร์ระดับท็อปเท็นของโลก ซึ่งในบรรดามหาวิทยาลัยทั้งหมด ออกซ์ฟอร์ดและเคมบริดจ์ได้ช่วยให้นายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรไม่ต่ำกว่า 41 ท่านได้ก้าวเข้าสู่การทำงานด้านการเมือง และจากหนึ่งในสี่ของประเทศทั่วโลกมีนายกรัฐมนตรีที่จบการศึกษาจากสหราชอาณาจักร  

บุคคลผู้ทรงอิทธิพลของโลกก็ใช้ความรู้ที่ได้จากการศึกษาในสหราชอาณาจักร ดังนั้นคงไม่มีที่ใดจะดีไปกว่าการเริ่มต้นอาชีพด้านการเมืองที่สหราชอาณาจักร

คุณจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง 

ประวัติศาสตร์

รากฐานที่ดีที่สุดสำหรับอนาคตทางการเมืองคือความเข้าใจในอดีต หลักสูตรด้านรัฐศาสตร์และการเมืองในสหราชอาณาจักรทั้งหมดสอนในเชิงประวัติศาสตร์ อธิบายถึงพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ตลอดจนเหตุการณ์สำคัญ ๆ ที่มีผลกระทบในวงกว้าง 

ทฤษฎีทางการเมือง

นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีทางการเมือง ความรู้ที่เชื่อมโยงกับข้อโต้แย้งและคำอธิบายที่แตกต่างกันในประเด็นสำคัญ ๆ ที่รัฐบาลทุกที่ต้องเผชิญ ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทต่าง ๆ กำลังมองหา  

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

พลวัตระหว่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาเนื่องจากพันธมิตรและการแข่งขันได้เติบโตขึ้นและจางหายไป หลักสูตรด้านการเมืองในสหราชอาณาจักรจะช่วยให้คุณมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอำนาจในประวัติศาสตร์และในยุคใหม่ในสถาบันระหว่างประเทศ กฎและระบบที่ช่วยควบคุมโลกยุคโลกาภิวัตน์ของเรา

รัฐบาล

ตลอดการเรียนหลักสูตรด้านการเมือง นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลในเชิงลึก ทั้งในเรื่องที่รัฐบาลปฏิบัติและเหตุผลของการกระทำเหล่านั้น ด้วยข้อมูลและการบอกเล่าของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งบางท่านมีบทบาทหรือดำรงตำแหน่งอยู่ในรัฐบาลด้วย เป็นการสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งเพื่อก้าวสู่การทำงานในด้านการเมืองต่อไป

การบริหารภาครัฐและนโยบายทางสังคม

หลายหลักสูตรในสหราชอาณาจักรจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าทฤษฎีทางการเมืองที่นำมาใช้ในเชิงปฏิบัติ เพื่อสร้างพื้นฐานเพื่อรับมือกับความท้าทายระดับสากลและยุคของศตวรรษที่ 21 ไม่ว่าคุณอยากเห็นตัวเองสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศหรือระดับโลกก็ตาม คุณจะพบกับเส้นทางที่ใช่เพื่อก้าวสู่การทำงานได้อย่างมั่นใจ

บัณฑิตรัฐศาสตร์จะจบออกไปด้วยโอกาสมากมายที่รออยู่ในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในรัฐบาล รับราชการ ไปจนถึงการทำงานด้านการให้คำปรึกษา การค้าและงานด้านข่าวด้วย

การเมืองในสหราชอาณาจักร

สหราชอาณาจักรเป็นต้นกำเนิดของระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่ โดยมีรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1265ปัจจุบันอาคารรัฐสภาของสหราชอาณาจักรเดิมคือพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ตั้งตระหง่านอยู่ในอาณาเขตพระราชวังเดิมของพระเจ้าวิลเลียมผู้พิชิต  ซึ่งพระองค์ทรงเข้ามาปกครองในปี 1066

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรปกครองด้วยความเสมอภาค ผ่านการปภิปราย ถกเถียงอย่างเข้มข้น มีบุคคลสำคัญอาทิ John Locke และ Thomas Hobbes ผู้สร้างแนวคิด ”Enlightenment” ซึ่งเป็นแนวคิดทางการเมืองแบบใหม่ รวมถึงนักเคลื่อนไหวและนักคิดทางการเมืองแนวใหม่เช่น Emmeline Pankhurst

การศึกษาด้านรัฐศาสตร์และการเมืองในสหราชอาณาจักร ไม่เพียงแต่เป็นการเรียนการสอนที่เปี่ยมคุณภาพ แต่ยังทำให้คุณได้เข้าถึงพัฒนาการทางการเมืองที่สร้างผลกระทบระดับโลก ค้นหาทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อเริ่มต้นอาชีพในด้านการเมืองที่คุณกำลังใฝ่ฝันในสหราชอาณาจักร