สร้างอนาคตการทำงานที่สดใสด้วยการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร 

สำหรับผู้ที่ฝันจะสร้างธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ สหราชอาณาจักรมีหลักสูตรมากมาย และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั่วโลก 

สหราชอาณาจักรมีชื่อเสียงในการพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศมาอย่างยาวนานและเป็นประเทศยอดนิยมแห่งหนึ่งสำหรับนักเรียนจากประเทศต่าง ๆ สหราชอาณาจักรได้เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ผ่านเวลานับศตวรรษ ปัจจุบันมีคณะบริหารธุรกิจกว่า 100 แห่ง และสี่ในนั้นจัดอยู่ในท็อปเท็นของโลก หลักสูตรของสหราชอาณาจักรเน้นการคิดอย่างสร้างสรรค์และความรู้เจาะลึกด้านบริหารธุรกิจ ทำให้ได้ทักษะในการบริหารเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคต 

เข้าถึงความเชี่ยวชาญทางธุรกิจระดับโลกด้วยงบที่ประหยัดกว่า 

ไม่ว่าคุณจะวางแผนทำงานในองค์กรขนาดใหญ่หรือเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง การศึกษาด้านบริหารธุรกิจที่สหราชอาณาจักรนับว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอน หลักสูตร MBA สามารถจบได้ในปีเดียว นั่นหมายความว่าคุณจะได้มีโอกาสออกไปทำงานและเติบโตได้ในสายงานก่อนคนอื่น ๆ 

คุณจะได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจ รวมถึงภาคอุตสาหกรรมชั้นนำ ที่จะช่วยพัฒนาแนวคิดที่ก้วางไกล คุณจะได้ลองรับมือกับปัญหาด้วยวิธีต่าง ๆ ร่วมกันไปกับเพื่อน ๆ นักศึกษาจากประเทศอื่น ๆ ที่มีมุมมองที่แตกต่าง ไม่ว่าคุณสนใจสาขาใดมากที่สุดคุณจะได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางธุรกิจและเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ที่จะช่วยต่อยอดในการทำงานให้คุณ 

การเรียนด้านธุรกิจที่สหราชอาณาจักรมีสาขาวิชาอะไรบ้าง 

การเงิน

การศึกษาของคุณจะมีพื้นฐานมาจากความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับด้านการเงินของธุรกิจซึ่งครอบคลุมเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และการบัญชีซึ่งบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจทุกคนต้องใช้

ยุทธศาสตร์และระบบสารสนเทศ

คุณจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำงานด้านต่าง ๆ ของธุรกิจ ตั้งแต่ การเขียนแผนธุรกิจไปจนถึงการสร้างแบบจำลองเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจและเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับธุรกิจในภูมิภาคที่จะเติบโตไปสู่องค์กรระหว่างประเทศ

การบริหารทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย

การศึกษาด้านธุรกิจในสหราชอาณาจักรจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมถึงประเด็นสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างราบรื่นจากทรัพยากรบุคคลไปจนถึงสัญญาทางกฎหมาย

การตลาดแบบดิจิตอล

หลายหลักสูตรให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับศิลปะการสร้างแบรนด์และการตลาดโดยมุ่งเน้นเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีบทบาทสำคัญในธุรกิจทั่วโลกโดยเฉพาะในอีคอมเมิร์ซ

การวิเคราะห์และการคิดเชิงวิพากษ์

การแก้ปัญหาคือทักษะที่จำเป็นสำหรับทุกคนในธุรกิจ ในสหราชอาณาจักรคุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้ความยืดหยุ่นและการคิดเชิงตรรกะกับปัญหาทุกรูปแบบช่วยให้คุณสร้างแรงจูงใจในตนเองและการจัดการเวลาที่จำเป็นเพื่อนำพนักงานและให้ผลลัพธ์

ธุรกิจในอังกฤษ

ที่ตั้ง ภาษาและเขตเวลาล้วนแต่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สหราชอาณาจักรเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจระดับโลกเพื่อเชื่อมต่อและติดต่อธุรกิจจากทั่วโลกได้

สหราชอาณาจักรอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมในการเป็นศูนย์กลางของการทำธุรกิจ จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทรงประสิทธิภาพไม่ว่าคุณอยากทำงานในองค์กรต่าง ๆ หรือมีธุรกิจเป็นของตนเอง แต่การเรียนบริหารธุรกิจก็ไม่จำเป็นต้องทำงานในภาคธุรกิจเท่านั้น แต่ยังสามารถทำงานในองค์กรการกุศลหรือภาครัฐบาลได้ด้วย นักธุรกิจที่จบการศึกษาในสหราชอาณาจักรหลายคนทำงานเพื่อองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรและ NGO เพราะความรู้ที่ได้ล้วนแล้วแต่นำมาปรับใช้ได้กับทุก ๆ องค์กร

คุณจะได้เห็นโลกจากมุมมองที่ไม่เหมือนใครและเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครด้วยการเข้าถึงธุรกิจต่าง ๆ ที่ดำเนินงานในสหราชอาณาจักรโดยตรง แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณได้มีโอกาสได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้ง ซึ่งเป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่มีค่าที่สุด เมื่อถึงเวลาที่คุณจบการศึกษาคุณจะได้พัฒนาทักษะการสื่อสารและความเชื่อมั่นอย่างไม่มีขีดจำกัด เพื่อให้มั่นใจว่าคุณพร้อมที่จะสร้างความประทับใจในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ใดก็ได้ในโลก

สำหรับธุรกิจ การศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรนับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด