Study UK

หากคุณใฝ่ฝันจะทำงานด้านกฎหมาย เริ่มต้นที่สหราชอาณาจักร  

สำหรับผู้ที่สนใจทำงานในแวดวงกฎหมาย สหราชอาณาจักรมีทุกอย่างที่คุณต้องการเพื่อพัฒนาทักษะความรู้และความเชื่อมั่นที่จำเป็นต่อความสำเร็จของคุณ

สหราชอาณาจักรเป็นที่ตั้งของคณะนิติศาสตร์ชั้นนำของโลกทั้งสามแห่ง และไม่ว่าคุณจะศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยใด จะมีหลักสูตรด้านนิติศาสตร์ที่หลากหลายให้คุณได้เพิ่มทักษะความสามารถและความรู้เพื่อการทำงานในแวดวงกฎหมายได้อย่างมั่นใจ ระดับความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายในสหราชอาณาจักรมีชื่อเสียงในระดับโลก พร้อมด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ผู้สอนที่กระตุ้นให้คุณคิดอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระ

เลือกการศึกษาต่อในแบบที่คุณต้องการ

หลักสูตรนิติศาสตร์ในสหราชอาณาจักรต่างออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์และเข้าใจหลักการต่าง ๆ อย่างละเอียดรวมถึงได้ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นสู่โลกการทำงาน นอกจากนั้นผู้เรียนยังได้เรียนรู้ทักษะในการว่าความและการโต้แย้งด้วยเหตุผลผ่านการจำลองสถานการณ์จริงในศาล  หลักสูตรในสหราชอาณาจักรเป็นแบบเร่งรัดจึงทำให้ผู้เรียนสามารถจบการศึกษาได้เร็วกว่าประเทศอื่น ๆ และยังได้เรียนรู้เนื้อหาด้านนิติศาสตร์เฉพาะด้านอีกด้วย เช่นสำหรับผู้ที่สนใจด้านสิทธิมนุษยชน ก็สามารถเลือกเรียนสาขาที่สนใจได้ด้วย

หลักสูตรนิติศาสตร์ของสหราชอาณาจักรประกอบด้วยเนื้อหาอะไรบ้าง

วิชาบังคับ

หลักสูตรนิติศาสตร์ของสหราชอาณาจักรมีวิชาบังคับ 7 วิชา ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาหลัก ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยเรื่องของสัญญา และกฎหมายอาญา สิ่งเหล่านี้จะเป็นรากฐานที่สำคัญของความเข้าใจทางกฎหมายไม่ว่าคุณสนใจศึกษาต่อกฎหมายด้านใดก็ตาม

วิชาเฉพาะ

นอกจากนี้คุณยังมีทางเลือกในการเลือกเรียนวิชาเฉพาะเพื่อเสริมในหลักสูตร โดยมีวิชาให้เลือกตั้งแต่ สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม กฎหมายครอบครัว และ การก่อการร้าย หลักสูตรเหล่านี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละมหาวิทยาลัย ทำให้คุณได้ออกแบบหลักสูตรที่จะเรียนให้ตรงกับความต้องการได้มากที่สุด 

ประวัติศาสตร์กฎหมาย

การศึกษานิติศาสตร์ในสหราชอาณาจักรจะช่วยให้คุณเข้าใจถึงประวัติการศึกษาด้านกฎหมายในสหราชอาณาจักรอย่างลึกซึ้ง จากแบบอย่างทางกฎหมายที่ยังคงมีผลต่อรูปแบบการพิจารณาคดีในศาลไปจนถึงรายละเอียดสำคัญ ๆ บังคับใช้ในกฎหมายสัญญา คุณจะสามารถมองเห็นกฎหมายได้อย่างถ่องแท้ในเชิงประวัติศาสตร์

การอภิปรายและการโต้แย้ง

คุณจะได้เรียนรู้พื้นฐานของการอภิปรายโต้แย้ง ซึ่งจะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะและมีมุมมองที่กว้างไกล ไม่ว่าคุณตั้งใจจะประกอบอาชีพทนายความหรือไม่ก็ตาม ทักษะการวิเคราะห์และภาษาองกฤษที่จะได้พัฒนาเมื่อศึกษาในสหราชอาณาจักรจะเป็นสิ่งที่บริษัทจากทั่วโลกมองหา 

บทบาททางสังคมของกฎหมาย

นอกจากนี้คุณยังจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของกฎหมายในสังคมทั้งที่มาของการออกกฎหมาย และการใช้กฎหมายในการบริหารรัฐและพลเมือง กฎหมายเข้าถึงชีวิตของทุกคน ตั้งแต่ผลกระทบทางการแพทย์ของกฎหมายการละเมิดไปจนถึงผลกระทบทางสังคมวิทยาของกฎหมายครอบครัว การศึกษานิติศาสตร์ในสหราชอาณาจักรจะทำให้คุณมองภาพได้กว้างขึ้นและช่วยในการประกอบอาชีพได้

กฎหมายในสหราชอาณาจักร

ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ของสหราชอาณาจักรมีอายุมากกว่า 900 ปี และนำไปใช้ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และเช่นเดียวกันกับบัณฑิตนิติศาสตร์ของสหราชอาณาจักรที่ได้นำคามรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในหลาย ๆ ประเทศเช่นกัน 

กฎหมายในสหราชอาณาจักร

ระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ของสหราชอาณาจักรมีอายุมากกว่า 900 ปี และนำไปใช้ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และเช่นเดียวกันกับบัณฑิตนิติศาสตร์ของสหราชอาณาจักรที่ได้นำคามรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในหลาย ๆ ประเทศเช่นกัน 

บัณฑิตนิติศาสตร์จากสหราชอาณาจักรมักเป็นที่ต้องการของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก เนื่องจากชื่อเสียงที่มีมาอย่างยาวนานของระบบการศึกษาของสหราชอาณาจักรความเข้มข้นของงานด้านกฎหมาย หนึ่งในข้อได้เปรียบที่สำคัญคือนักศึกษาต่างชาติจะได้เรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ด้วยการเรียนและการใช้ชีวิตควบคู่ไปกับเจ้าของภาษา และการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ คุณสามารถได้รับความรู้ในทักษะการเขียนและการพูดและความมั่นใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทจากทั่วโลกมองหา  

คุณวุฒิทางกฎหมายของสหราชอาณาจักรสามารถเปิดประตูสู่อาชีพได้ทุกประเภท ทั้งในและนอกระบบกฎหมาย มีเส้นทางอาชีพมากมายในด้านอาชญวิทยาที่สามารถช่วยคุณในการต่อสู้กับอาชญากรรม ในขณะที่นักศึกษากฎหมายจำนวนมากก็เข้าสู่งานด้านสื่อสารมวลชนและการเมือง หนึ่งในสี่ของผู้นำโลกศึกษาในสหราชอาณาจักรในสาขานิติศาสตร์ หนึ่งในศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงที่สุดคือมิลล์ส์เทิร์นบูลล์นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย วันหนึ่งคุณอาจจะได้มีส่วนในการร่างกฎหมายที่จะช่วยพิทักษ์สังคมและความสงบในประเทศของคุณก็ได้

หากสนใจเรียนนิติศาสตร์ เริ่มต้นวันนี้ที่สหราชอาณาจักร