คราฟท์ติ้ง ฟิวเจอร์: วานีตา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจักสาน 4 กลุ่มในจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส ภายใต้เครือข่ายของวิสาหกิจเพื่อสังคมวานีตา ซึ่งช่วยพัฒนาและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความขัดแย้ง 

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างบริติช เคานซิล สำนักวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และวิสาหกิจเพื่อสังคมวานีตา 

In this section

คอลเลคชั่นกระจูดโคกพะยอม

แนวคิดผลงาน: ชื่อของชุมชนบ้านโคกพะยอมตั้งตามต้นไม้ที่พบเห็นได้มากคือ ต้นพะยอม หมู่บ้านโคกพะยอมอยู่ติดกับทะเล ต้นพะยอมและทะเลจึงเป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน เราจึงพัฒนาผลงานที่บ่งบอกถึงอัตลักษ

คอลเลคชั่นจักสานไม้ไผ่บ้านทุ่ง

แนวคิดผลงาน: ชุมชนบ้านทุ่งมีความชำนาญในการจักสานไม้ไผ่ มีลวดลายโบราณ เช่น ลายมองยอง ลายยี่หร่า ที่กำลังจะสูญหายไปเนื่องจากมีผู้สืบทอดลายนี้เหลือเพียงไม่กี่คน ทางกลุ่มจึงเกิดแนวคิดที่จะเรี

คอลเลคชั่นปาหนันปูลากาป๊ะ

แนวคิดผลงาน: ชุมชนปูลากาป๊ะเป็นหมู่บ้านในจังหวัดนราธิวาส ประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพประมง พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีต้นใบเตยหนาม (ปาหนัน) ขึ้นอยู่ตามชายทะเล สมาชิกในชุมชนจึงนำใบเตยหนามนี้มาแป

คอลเลคชั่นย่านลิเภาศรีสาคร

แนวคิดผลงาน: ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับของผู้หญิงและผู้ชายได้รับแรงบันดาลใจจากชื่อของหมู่บ้านดาฮง ซึ่งหมายถึงใบไม้ ใช้สีธรรมชาติของย่านลิเภาที่มี 3 สี คือสีน้ำตาลเข้มแทนสีใบไม้แก่จัด สีเหลือง