แนวคิดผลงาน: ชื่อของชุมชนบ้านโคกพะยอมตั้งตามต้นไม้ที่พบเห็นได้มากคือ ต้นพะยอม หมู่บ้านโคกพะยอมอยู่ติดกับทะเล ต้นพะยอมและทะเลจึงเป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน เราจึงพัฒนาผลงานที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์นี้โดยการทำชุดเครื่องใช้ในห้องครัว มีแรงบันดาลใจจากลายของดอกพะยอมและลวดลายของเรือกอและ

“กว่าจะเป็นงานแต่ละชิ้น มีอุปสรรคมากมาย เพราะผลิตภัณฑ์บางอย่างไม่เคยทำ แต่พวกเราพยายามจนถึงที่สุด ต้องอดทน มีสมาธิในการทำ ต้องปรึกษาสมาชิกในกลุ่มก่อนที่จะลงมือทำ ไม่ทำโดยลำพัง ความรู้สึกที่ได้ทำทุกครั้งมีความประทับใจมาก”

รายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งจองสินค้าได้ที่ วิสาหกิจเพื่อสังคมวานีตา 
+66 86 0546930
wanitaseinfo@gmail.com
www.wanita.in.th
facebook wanitase