แนวคิดผลงาน: ชุมชนปูลากาป๊ะเป็นหมู่บ้านในจังหวัดนราธิวาส ประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพประมง พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีต้นใบเตยหนาม (ปาหนัน) ขึ้นอยู่ตามชายทะเล สมาชิกในชุมชนจึงนำใบเตยหนามนี้มาแปรรูป โดยคอลเลคชันนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากสีของธรรมชาติรอบตัว เช่น สีขาว เขียว น้ำเงิน หมายถึงก้อนเมฆ ทราย ภูเขา และทะเล

“ความรู้ในการสานเสื่อสืบทอดมาจากปู่ ย่า ตา ยาย มาสู่รุ่นลูก รุ่นหลาน เริ่มจากการจักสานเสื่อง่าย ๆ เอาไว้ใช้ในครัวเรือน ต่อมาเริ่มนำไปจำหน่ายเป็นรายได้เสริมครอบครัว ทำให้ปัจจุบันมีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก ได้แรงบันดาลใจมาจากสิ่งที่มีอยู่ในหมู่บ้านของเรา ทำให้งานที่เราทำมีความสวยงาม”

รายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งจองสินค้าได้ที่ วิสาหกิจเพื่อสังคมวานีตา 
+66 86 0546930
wanitaseinfo@gmail.com
www.wanita.in.th
facebook wanitase