แนวคิดผลงาน: ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับของผู้หญิงและผู้ชายได้รับแรงบันดาลใจจากชื่อของหมู่บ้านดาฮง ซึ่งหมายถึงใบไม้ ใช้สีธรรมชาติของย่านลิเภาที่มี 3 สี คือสีน้ำตาลเข้มแทนสีใบไม้แก่จัด สีเหลืองแทนใบไม้ที่แก่พอดี และสีเขียวแทนใบอ่อน เกิดจากการสังเกตจากพื้นที่บริเวณหมู่บ้านที่มีภูเขา ป่าไม้ ลำธาร และต้นไม้นานาชนิด ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นในคอลเลกชันนี้จะมีส่วนประกอบเป็นใบไม้ มีสี 3 สีทุกชิ้น

“กลุ่มได้รับโอกาสจากวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมวานีตา และ British Council เข้าร่วมอบรม จึงได้แนวคิดที่จะทำผลิตภัณฑ์ย่านลิเภาเป็นรูปแบบใหม่ที่ต่างจากเดิมที่เคยเป็นกระเป๋า จึงออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องประดับของผู้หญิงทั้งหมดประมาณ 11 ชิ้น งานทุกชิ้นจะแสดงเอกลักษณ์ของใบไม้”

รายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งจองสินค้าได้ที่ วิสาหกิจเพื่อสังคมวานีตา
+66 86 0546930
wanitaseinfo@gmail.com
www.wanita.in.th
Facebook wanitase