คราฟท์ติ้ง ฟิวเจอร์: ไทลื้อ มีวัตถุประสงค์เพื่อการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและผ้าทอของชุมชนชาวไทลื้อในอำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมุ่งเน้นการออกแบบและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม การถ่ายทอดทักษะและความรู้แบบดั้งเดิม การใช้วัสดุและขั้นตอนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน 

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างบริติช คานซิล โครงการฝ้ายแกมไหม และมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ เมโทรโพลิแตน 

  • Crafting Futures Thailand Lookbook 2018 (Adobe PDF 4MB)
  • Catalogue collection 2019 (Adobe PDF 2MB)
  • Thai Lue Lookbook 2018-2019 (Adobe PDF 2MB)