แนวคิดผลงาน: ชุมชนบ้านทุ่งมีความชำนาญในการจักสานไม้ไผ่ มีลวดลายโบราณ เช่น ลายมองยอง ลายยี่หร่า ที่กำลังจะสูญหายไปเนื่องจากมีผู้สืบทอดลายนี้เหลือเพียงไม่กี่คน ทางกลุ่มจึงเกิดแนวคิดที่จะเรียนรู้และนำมาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น  ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ สีที่ใช้เป็นสีพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น ขมิ้น 

“ในตอนต้น ฝึกสานลายยี่หร่ากันเองแล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จ จึงหาผู้รู้มาช่วยสอน ส่วนลายมองยองให้ผู้ทำเป็นมาสอนทุกคนฝึกปฏิบัติ และคิดรูปแบบขึ้นมาใหม่เป็นคอลเลคชันโดยอาจารย์ให้คำปรึกษา อีกทั้งสอนการคิดต้นทุน ขั้นตอนและการปฏิบัติต่าง ๆ กลุ่มจึงได้ความคิดใหม่และความคิดทางการตลาดที่เห็นได้ชัด”

รายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งจองสินค้าได้ที่ วิสาหกิจเพื่อสังคมวานีตา 
+66 86 0546930
wanitaseinfo@gmail.com
www.wanita.in.th
Facebook wanitase