สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (สทศ.) เป็นองค์กรซึ่งพัฒนามาจากชมรมแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2533 จากการรวมตัวกันของสมาชิกชมรมจำนวนเพียง 12 บริษัท ที่มุ่งมั่นจะเพิ่มเติมมาตรฐานให้กับการศึกษาต่อต่างประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จากการเติบโตของจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วม ในปี 2540 สมาคมได้จดทะเบียนเปลี่ยนสถานภาพเป็นสมาคมทางวิชาชีพที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ปัจจุบัน สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ มีสมาชิกจำนวน 77 องค์กรด้วยกัน

นับทศวรรษ ที่ บริติช เคานซิลและ สทศ. ได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในหลายๆ โครงการ อาทิ

โครงการเรียนภาษาอังกฤษในสหราชอาณาจักรช่วงปิดเทอม

ตลอด 9 ปีที่ผ่านมา เราร่วมกันดำเนินงานโครงการเรียนภาษาอังกฤษในสหราชอาณาจักรช่วงปิดเทอม โดยจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนั้่นเพิ่มขึ้น 350 คนในแต่ละปี โครงการนี้ จัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และช่วงเดือนตุลาคม จากความสำเร็จของโครงการ ทางเราต่างมองความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมในอนาคตอีกด้วย

TIECA Fair และนิทรรศการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร

ในแต่ละปี บริติช เคานซิล มีความยินดีที่จะเข้าร่วมงานนิทรรศการเพื่อการศึกษาต่อโดย สทศ. เพื่อให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร และในขณะเดียวกัน เราได้เชิญ สทศ. เข้าร่วมนิทรรศการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรที่จัดขึ้นทุกๆ ปีอีกด้วย

นอกจากนี้ เรายังดำเนินการฝึกอบรมให้แก่สมาชิกของสมาคมฯ เกี่ยวกับข้อมูลจำเป็นเพื่อการแนะแนวศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรอีกด้วย

เราให้ความสำคัญกับความร่วมมือที่เรามีต่อสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ และมุ่งมั่นที่จะจับมือกันพัฒนาโครงการเพื่อการศึกษาต่อในอนาคต