ในงานด้านการศึกษา เรามีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนานกับกระทรวงศึกษาธิการ เราได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงฯ ในการดำเนินงานในฐานะองค์กรพันธมิตร พัฒนาหลากหลายโครงการครอบคลุมสาขาความรู้ บริติช เคานซิล ได้รับเชิญให้ร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และโครงการการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นยาวนาน เราจึงได้รับเกียรติตอบรับการเข้าร่วมงานต่างๆ จากบุคคลสำคัญของทางรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรอยู่บ่อยครั้ง และในปี 2009 นายกรัฐมนตรี ยังมอบสุนทรพจน์ในหัวข้อ "การสร้างพลเมืองโลกและผู้นำโลกแห่งอนาคต" และยังร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ DigiPlay เล่นสนุกยุคดิจิตัล ณ ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC) อีกด้วย

โครงการร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บางส่วนของโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และบริติช เคานซิล

 • โครงการ Connecting Classroom เป็นโครงการริเริ่มโดยบริติช เคาซิล ซึ่งปัจจุบันได้บรรจุในหลักสูตรของการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ปัจจุบัน มีโรงเรียนเข้าร่วมเครือข่ายกว่า 110 โรงเรียนทั่วประเทศ
 • หลักสูตรฝึกอบรมอาจารย์ใหญ่ ในปี 2010 เราได้รับเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถของอาจารญใหญ่จำนวน 30 ท่านในด้านความเป็นผู้นำและการก้าวสู่ความเป็นสากล
 • โครงการ Thailand English Teaching
 • การพัฒนาเนื้อหาสำหรับโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
 • โครงการฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษภาคใต้

โครงการร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 • โครงการความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการพัฒนาครูโดยจัดการฝึกอบรมขึ้นที่วิทยาลัยในสหราชอาณาจักร
 • โครงการ World of Work Project 

โครงการร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

บริติช เคานซิล ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้คำแนะนำและความช่วยเหลือในวาระแห่งชาติของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องกลไกการจัดหาเงินทุนของมหาวิทยาลัย เราได้ให้ข้อมูลและความช่วยเหลือกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงและรัฐมนตรีไปเยี่ยมชมและศึกษางานที่สหราชอาณาจักร เราเป็นสื่อกลางในการประสานงานและหว่าง Higher Education Funding Council for England (HEFCE)  และ Universities and Colleges Admissions Service (UCAS) ในการพบปะหารือกับเลขาธิการใหญ่เมื่อเดินทางมายังสหราชอาณาจักร และเร็วๆ นี้ เราได้มีส่วนร่วมกับคณะกรรมการเลขาธิการใหญ่แห่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการศึกษาดูงานที่สำนักงานสถิติการอุดมศึกษา (HESA) การไปศึกษาดูงานครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้การทำงานของ HESA และหวังว่าจะเป็นการนำไปสู่โครงการที่ปรึกษาซึ่งรัฐบาลไทยจะสามารถเรียนรู้และนำความรู้ที่ได้นั้นมาปรับเปลี่ยนใช้ในประเทศไทย

 • สื่อสิ่งพิมพ์:
  คู่มือความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องระเบียบข้อบังคับในการสร้างพันธมิตร เช่น โครงการสองปริญญา หรือโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัย 
 • โครงการการประชุมร่วมนานาชาติ 
 • Going Global คือการประชุมต่อเนื่องเรื่องการศึกษาดับนานาชาติโดยบริติช เคานซิล การประชุมนี้เป็นการเปิดเวทีสำหรับผู้กำหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติจากนานาประเทศเพื่อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประชาคมการศึกษานานาชาติ แม้ว่าเจ้าหน้าที่เหล่านั้นจะมีตารางงานที่รัดแน่น คำเชิญของบริติช เคานซิลก็ไม่เคยถูกปฏิเสธ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (OHEC) ได้เข้าร่วมการประชุม Going Global ที่ลอนดอนในปี 2010 และรองเลขาธิการ ก็ได้เข้าร่วมการประชุม Going Global ที่ ในปี 2011-3
 • ปฐมนิเทศ:
  เราให้ข้อมูลการศึกษาต่อสหราชอาณาจักรกับนักเรียนทุนคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ