ในแต่ละปี มีนักศึกษากว่า 1,000 คน ใช้ผล IELTS เพื่อศึกษาต่อ หรือเพื่อสมัครโครงการแลกเปลี่ยน  

ABAC Study Abroad Center ซึ่งเป็นศูนย์บริการข้อมูลแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ดำเนินงานโครงการหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ รวมถึงอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาจากกว่า 80 ประเทศที่มาศึกษาในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ไว้วางใจให้ทางบริติช เคานซิล เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ เพื่อมั่นใจได้ว่านักศึกษา จะได้รับประโยชน์สูงสุด จากบริการที่ยอดเยี่ยม

บริการที่บริติช เคานซิลจัดสรรให้แก่ทาง ABAC Study Abroad Center ได้แก่ การรับลงทะเบียนสอบ IELTS และจัดสอบภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสอบ IELTS นักศึกษาของสถาบันยังสามารถไว้วางใจได้ว่าจะได้รับผลสอบภายในช่วงเวลาที่ต้องการ

จากความร่วมมือกันอย่างดี ระหว่าง ABAC Study Abroad Center และบริติช เคาซิล จำนวนการสอบ ณ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้เพิ่มขึ้นถึง 20% ปีต่อปี

และจากความสำเร็จจากบริการจัดสอบ IELTS ทางมหาวิทยาลัยและบริติช เคานซิล ต่างศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายขอบเขตของโครงการร่วมมือกันในด้านต่างๆ เช่น โอกาสในการความร่วมมือเพื่อการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันในสหราชอาณาจักร