นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่ผ่านมา ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าปราศจากความร่วมมือจากองค์กรณ์พันธมิตรของเรา 

กระทรวงศึกษาธิการ

ในงานด้านการศึกษา เรามีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนานกับกระทรวงศึกษาธิการ เราได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงฯ ในการดำเนินงานในฐานะองค์กรพันธมิตร พัฒนาหลากหลายโครงการครอบคลุมสาขาความรู้

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

ตลอดระยะเวลา 6 ปี ของความร่วมมือระหว่างบริติช เคานซิล และ TCDC เราได้จัดกิจกรรมมากมาย ที่ครอบคลุมศิลปะหลายแขนง ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามวจากผู้ชมนับล้านคน

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้วยการสร้างสรรค์สิ่งดีๆร่วมกัน ระหว่าง ทรู คอร์ปอเรชั่น กับ British Council ทำให้เกิดก้าวที่ยิ่งใหญ่ ในสังคมคุณภาพ อันเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าอย่างแท้จริง

สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (สทศ.)

นับทศวรรษ ที่ บริติช เคานซิลและ สทศ. ได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในหลายๆ โครงการ เพื่อมุ่งยกระดับมาตรฐานให้กับการศึกษาต่อต่างประเทศอย่างจริงจัง

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ในแต่ละปี มีนักศึกษากว่า 1,000 คน ใช้ผล IELTS เพื่อศึกษาต่อ หรือเพื่อสมัครโครงการแลกเปลี่ยน ABAC Study Abroad Center ไว้วางใจให้ทางบริติช เคานซิลเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ IELTS ให้แก่นักศึกษา

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมมือกับบริติช เคานซิล เพื่อมุ่งมั่นในการส่งเสริมสินค้าและบริการต่างๆ ของไทยสู่สายตานานาชาติ

สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริติช เคานซิล ได้รับความไว้วางใจจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนของสาธิตจุฬาฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548