นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่ผ่านมา ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าปราศจากความร่วมมือจากองค์กรณ์พันธมิตรของเรา 

กระทรวงศึกษาธิการ

ในงานด้านการศึกษา เรามีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนานกับกระทรวงศึกษาธิการ เราได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงฯ ในการดำเนินงานในฐานะองค์กรพันธมิตร พัฒนาหลากหลายโครงการครอบคลุมสาขาความรู้

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

ตลอดระยะเวลา 6 ปี ของความร่วมมือระหว่างบริติช เคานซิล และ TCDC เราได้จัดกิจกรรมมากมาย ที่ครอบคลุมศิลปะหลายแขนง ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามวจากผู้ชมนับล้านคน

สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ (สทศ.)

นับทศวรรษ ที่ บริติช เคานซิลและ สทศ. ได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในหลายๆ โครงการ เพื่อมุ่งยกระดับมาตรฐานให้กับการศึกษาต่อต่างประเทศอย่างจริงจัง

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ในแต่ละปี มีนักศึกษากว่า 1,000 คน ใช้ผล IELTS เพื่อศึกษาต่อ หรือเพื่อสมัครโครงการแลกเปลี่ยน ABAC Study Abroad Center ไว้วางใจให้ทางบริติช เคานซิลเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ IELTS ให้แก่นักศึกษา

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ร่วมมือกับบริติช เคานซิล เพื่อมุ่งมั่นในการส่งเสริมสินค้าและบริการต่างๆ ของไทยสู่สายตานานาชาติ

สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริติช เคานซิล ได้รับความไว้วางใจจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนของสาธิตจุฬาฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548