ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2533 ในฐานะผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐาน และขยายขอบเขตธุรกิจครอบคลุมหลากหลายบริการทางด้านโทรคมนาคมเพื่อตอบสนองไลฟ์ไตล์ของลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย อาทิ โทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเตอร์เน็ทความเร็วสูง บริการโทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก และอีกมากมาย

ด้วยความมุ่งหมายร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ สู่สังคมในวงกว้าง เราจึงนำเสนอโครงการต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้

 

โครงการร่วมมือกับ บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด


โครงการทูตเยาวชนนักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ด้วยจุดมุ่งหมายร่วมกันที่จะรณรงค์ให้คนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงปัญหาเชิงกฎหมายและวัฒนธรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด ได้ร่วมเป็นองค์กรพันธมิตรที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ รวมถึงบริการต่างๆ ที่จะช่วยสนับสนุนโครงการให้เป็นที่รับรู้ของบุคคลทั่วไปตั้งแต่ปี 2008 โครงการนี้ ได้สร้างเครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการและได้รับความสนใจจากนิสิตนักศึกษาเป็นจำนวนมาก

โครงการ Young Journalist of the Year Award

ทรูวิชั่นส์, สำนักข่าวระดับโลก BBC World News และสภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมสนับสนุนโครงการโดยบริติช เคานซิล จัดโครงการ TrueVisions - BBC World News Future Journalist Award ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต-นักศึกษาที่สนใจงานด้านการข่าว ได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้กับผู้ที่อยู่ในวงการวิชาชีพด้านข่าวระดับแนวหน้าของประเทศและระดับโลก อีกทั้งยังมีโอกาสได้ร่วมฝึกงานกับนักข่าวมืออาชีพที่สถานีข่าว TNN 24 โดยนักข่าวแห่งอนาคตที่ศักยภาพดีเลิศ 2 คน จะได้ไปสัมผัสประสบการณ์ข่าวกับสำนักข่าวระดับโลกที่ BBC World News กรุงลอนดอน  ประเทศอังกฤษ  และนักข่าวแห่งอนาคตที่มีศักยภาพดีเด่น 5 คน จะได้เข้าฝึกงานกับสถานีข่าว TNN 24 เป็นเวลา 1 เดือนเต็ม 

โครงการร่วมมือกับทรูปลูกปัญญา

ด้วยปณิธานที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมไทย ให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา และเป็นกำลังสำคัญในการนำเทคโนโลยีการสื่อสารทุกรูปแบบของทรู เพื่อใช้ในการปลูกความรู้ ปลูกความดี ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อมให้กับเด็ก เยาวชน และคนไทยทั่วประเทศ จึงได้ริเริ่มโครงการ "ปลูกปัญญา" ขึ้นเมื่อปี 2550 

ทรู ปลูกปัญญา และบริติช เคานซิล มีจุดมุ่งหมายร่วมกันที่จะรณรงค์เพื่อเกิดผลลัพธ์ในวงกว้างต่ออนาคตการศึกษาไทย

English – We Can

ในปี 2556 นี้ บริติช เคาซิล และ ทรู ปลูกปัญญา ได้ร่วมสร้างสรรค์โครงการฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษในท้องถิ่นทุรกันดาร ภายในช่วงเวลา 6 เดือน ครูฝึกอบรมจากบริติช เคานซิล จะทำงานร่วมกันกับครูอาจารย์ เพื่อพัฒนาระดับความสามารถทางภาษา รวมทั้งทักษะและวิธีการสอนในชั้นเรียน หลักสูตรอบรมนี้ เป็นหลักสูตรโดยบริติช เคานซิล ที่เสนอผ่านการเรียนการสอนในห้องเรียน และการสอนผ่านออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ทในโรงเรียน การเชื่อมต่อสัญญาณ ระบบประชุมทางไกล iMeeting โดยเราทั้งสององค์กร ต่างมุ่งหวังที่จะเปิดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพให้เข้าถึงในวงกว้างที่สุด

Once Upon a Time Award

เมื่อเดือนมีนาคม 2556 ที่ผ่านมา บริติช เคานซิล ร่วมมือกับ ทรู ปลูกปัญญาในโครงการ Young Storyteller of the Year Award ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการฉลองการเปิดตัวเว็บไซต์ LearnEnglish Kid เวอร์ชั่นภาษาไทย โดยมี Jan Blake นักเล่าเรื่องชาวสหราชอาณาจักร มาร่วมเป็นกรรมการในรอบชิงชนะเลิศ ณ ร.ร.ชุมชนบ้านหนองฝ้าย จ.กาญจนบุรี พร้อมแสดงการเล่าเรื่อง และเราต่างเชื่อว่าในปีหน้า จะมีเรื่องราวดีๆ ให้เราได้ฟังอีก