In this section

วิธีเตรียมสอบ IELTS Reading

สำหรับการสอบ IELTS นั้น Part Reading อาจจะเป็น Part ที่ง่ายที่สุดสำหรับใครหลายๆคน แต่ก็มีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่ Part Reading คือยาขม บ่อยครั้งที่ผู้สอบเข้าไปนั่งทำข้อสอบโดยที่อ่านเรื่องราวท