4 รูปแบบคำถามพร้อมทั้งเทคนิคการทำข้อสอบสำหรับ IELTS part Reading ตอบจบ

กลับมาเจอกันอีกครั้งสำหรับแฟนๆบริติช เคานซิล ที่ตามอ่านบทความดีๆของเราที่จะคอยให้ความรู้ เทคนิค พร้อมทั้งทิปดีๆสำหรับการเตรียมตัวสอบ IELTS สำหรับตอนนี้เป็นสุดท้ายของเรื่องเทคนิคการสอบ IELTS Reading เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเทคนิคและแนวทางการเตรียมตัวสอบ IELTS Reading ที่บริติช เคานซิล เรามอบให้ใน 3 ตอนก่อนหน้า เราหวังว่าเพื่อนจะได้นำไปลองใช้ในการเตรียมสอบกันบ้างนะคะ และสำหรับในตอนนี้บริติช เคานซิล เราจะมีรูปแบบคำถามอีก 4 รูปแบบสุดท้ายจากทั้งหมด 14 รูปแบบมาให้เพื่อนๆได้ศึกษากันค่ะ

1. List Selecting Question Type

โจทย์ในลักษณะนี้จะกำหนดให้ผู้สอบต้องเลือกประโยค, ข้อความ, คำศัพท์, ชื่อ หรือสถานที่เพียงข้อเดียวเท่านั้นจาก List ที่โจทย์ให้มา ซึ่งผู้สอบจะต้องเลือกให้สอดคล้องกับใจความในแต่ะข้อ ทั้งนี้ จำนวน List ที่โจทย์ให้มานั้น อาจจะมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนคำถามก็ได้โดยผู้สอบจะต้องอ่านสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้อย่างละเอียด ซึ่งเทคนิคสำหรับการทำโจทย์ในลักษณะนี้คือ  

 

 • เริ่มจากการอ่านเนื้อเรื่องโดยใช้การ Scan ก่อนพร้อมทั้งทำความเข้าใจในเบื้องต้นเพื่อให้ทราบว่าเนื้อเรื่องคืออะไรและ Flow ของเรื่องเป็นอย่างไร และพยายามหาความเชื่อมโยงและความแตกต่างกันของแต่ละ Paragraph
 • จากนั้นให้อ่าน List ทั้งหมดที่โจทย์กำหนดให้และพยายามเชื่อมโยงกับแต่ละข้อที่โจทย์ถาม เช่นหากโจทย์ให้เลือกประโยคหรือข้อความจาก List ที่กำหนดให้สอดคล้องกับ Information ของแต่ละ Paragraph ผู้สอบจะต้องพยายามหา Keyword ของ List แต่ละข้อ และ Keyword ของแต่ละ Paragraph ด้วยเช่นกันเพื่อให้สามารถเลือกคำตอบได้ถูกต้องและเหมาะสมนั่นเอง
 • คำถามในรูปแบบนี้โจทย์มักจะให้จับคู่กับ Paragraph ที่เรียลำดับตาม Reading Passage อยู่แล้ว ดังนั้นมันจะช่วยให้ผู้สอบทราบถึงตำแหน่งของ Keyword ที่ควรจะต้องไปหาได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
 • จงอ่านโจทย์และคำแนะนำให้ละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้ทราบว่าจะต้องตอบคำถามในลักษณะใด เช่น โจทย์กำหนดให้ตอบเป็นตัวอักษร A-H ผู้สอบก็ต้องตอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตามที่โจทย์กำหนด แต่ถ้าผู้สอบตอบเป็นตัวเลข 1,2,3,4,5… ก็จะไม่ได้คะแนนถึงแม้ว่าคุณจะเลือกจับคู่ได้ถูกต้องก็ตาม

2. Choosing a Title Question Type:

 

 เป็นการเลือก Title ที่เหมาะสมที่สุดจาก List ที่โจทย์กำหนดให้ โดยปกติแล้วคำถามในลักษณะนี้มักจะไม่ใช้คำถามหลักสำหรับข้อสอบ IELTS กล่าวคือมันมักจะป็นคำถามที่ถูกแทรกอยู่ในช่วงสุดท้ายของโจทย์ของ IELTS Part Reading นั่นเองซึ่งมีเพียงข้อเดียวเท่านั้น เนื่องจาก Title ของ Reading Passage นั้นจะมีได้เพียงอันเดียวเท่านั้นนั่นเอง ซึ่งเทคนิคสำหรับการทำโจทย์ในลักษณะนี้คือ

 • เมื่อโจทย์ในรูปแบบนี้น่าจะเป็นส่วนสุดท้ายของคำถาม ดังนั้นผู้สอบก็น่าที่จะต้องได้อ่าน Passage ของเรื่องนี้มาพอสมควรแล้ว ดังนั้นลองพยายามคาดการณ์ถึงวัตถุประสงค์หรือสุดมุ่งหมายของ Reading Passage ที่ผู้สอบกำลังอ่านอยู่ว่าคืออะไร สิ่งนี้จะเป็นส่วนช่วยในการเลือก Title ให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น
 • ผู้สอบจะต้องแยกให้ได้ระหว่าง Detail และ Main Idea เนื่องจากการเลือก Title นั้นควรจะต้องสอดคล้องกับ Main Idea
 • หากเรามีเวลาเหลือไม่มากนักในการทำโจทย์ ผู้สอบควรจะเลือกอ่านเฉพาะข้อมูลในส่วนต้นของ Reading Passage และข้อมูลในส่วนปิดท้ายของ Reading Passage ก็น่าจะเพียงพอในการเลือก Title ที่เหมาะสม

3. Categorisation Question Type:

 โจทย์ในรูปแบบนี้ต้องการให้ผู้สอบสามารถจัดกลุ่มของ Information ที่โจทย์กำหนดให้ได้ว่าอยู่ในกลุ่มอะไรตามที่โจทย์ให้มา ซึ่งเทคนิคสำหรับการทำโจทย์ในลักษณะนี้คือ

 

 • เริ่มจากการอ่านเนื้อเรื่องโดยใช้การ Scan ก่อนพร้อมทั้งทำความเข้าใจในเบื้องต้นเพื่อให้ทราบว่าเนื้อเรื่องคืออะไรและ Flow ของเรื่องเป็นอย่างไร
 • จากนั้นไปอ่าน Category ที่โจทย์กำหนดให้ว่ามีอะไรบ้างแล้วกลับไปอ่าน Reading Passage อีกครั้งโดยพยายามรวมกลุ่มตาม Category ที่โจทย์กำหนดมาให้
 • คำถามมักจะเรียงตามลำดับของ Reading Passage ซึ่งมักอาจจะช่วยให้เราลำดับเรื่องราวได้ดีขึ้น

4. Short Answer Question Type: 

 

โจทย์ในลักษณะนี้ต้องการให้ผู้สอบนั้นเขียนคำตอบของคำถามอย่างสั้นๆ ทั้งนี้สิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของการตอบคำถามคือการอ่านคำสั่งให้ละเอียดว่าสั่งให้ตอบคำถามด้วยจำนวนคำเท่าไหร่ หรือให้ผู้สอบตอบคำถามในลักษณะใด ทั้งนี้หากผู้สอบสามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้องแต่ไม่ตรงกับคำสั่งที่โจทย์กำหนด ผู้สอบก็ไม่ได้คะแนนถึงแม้ว่าจะตอบถูกก็ตาม ซึ่งเทคนิคสำหรับการทำโจทย์ในลักษณะนี้คือ

 • เริ่มจากการอ่านเนื้อเรื่องโดยใช้การ Scan ก่อนพร้อมทั้งทำความเข้าใจในเบื้องต้นเพื่อให้ทราบว่าเนื้อเรื่องคืออะไรและ Flow ของเรื่องเป็นอย่างไร และทำความเข้าใจรายละเอียดของเนื้อเรื่องใน Reading Passage
 • จากนั้นไปอ่านคำถามที่โจทย์กำหนดให้ พยายามหา Keyword จากคำถามและทำการ Paraphrase คำศัพท์และประโยคของคำถาม เนื่องจากในบางครั้งโจทย์มักจะไม่ใช้คำถามที่ตรงตามใน Reading Passage มาถามผู้สอบนั่นเอง นอกจากนี้ผู้สอบจะต้องเข้าใจคำถามว่าเป็นคำถามในลักษณะใดซึ่งจะทำให้ทราบว่าคำตาอบนั้นจะต้องเป็นลักษณะใดตามไปด้วย เช่นหากถามถึงสิ่งของ สถานที่ คำตอบนั้นก็ควรจะต้องเป็นคำนาม (Noun) เป็นต้น
 • อ่านคำสั่งให้ละเอียดและแน่ชัดว่าโจทย์สั่งให้ทำอะไร จำนวนคำที่สามารถตอบได้เป็นเท่าไหร่ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้สอบจะต้องระลึกไว้ในใจเสมอๆเมื่อจะตอบคำถาม

จบแล้วสำหรับรูปแบบคำถามที่บริติช เคานซิล ได้เตรียมไว้ในแฟนๆของเราได้ทราบถึงรายละเอียดและเทคนิคที่ใช้ในการคำโจทย์ในแต่ละรูปแบบซึ่งตอนนี้เป็นตอนจบของทั้ง 4 ตอนที่เราได้อธิบายกันไป เราหวังว่าจะสามารถช่วยให้แฟนๆ บริติช เคานซิลได้ band ที่สูงๆตามที่ตั้งใจเอาไว้กันนะคะ ในตอนหน้า บริติช เคานซิล เราจะเตรียมอะไรมาให้ให้แฟนๆของเราอย่างลืมติดตามกันนะคะ ทั้งนี้หากใครที่ต้องการเตรียมตัวสอบ IELTS เพิ่มเติม ที่บริติช เคานซิล เรามีคอร์สที่เตรียมไว้สำหรับคนที่ต้องการเตรียมสอบ IELTS Coach Boost โดยเฉพาะเพื่อเพิ่มเติมความมั่นใจในการสอบจริงค่ะ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่

See also