เทคนิคการสอบ IELTS Reading พร้อมรูปแบบคำถาม

จากบทความตอนที่แล้ว บริติช เคานซิล เราได้ให้ทิปดีๆ สำหรับ IELTS Reading กันไปแล้วซึ่งหวังว่าคงจะมีประโยชน์สำหรับแฟนๆบริติช เคานซิลที่ได้นำไปใช้ในการเตรียมตัวสอบ IELTS ใน Part Reading ไม่มากก็น้อย การสอบ Reading นั้นจะเป็นที่รู้กันเลยว่าจะมีชนิดของคำถามที่ผู้สอบจะได้รับประมาณ 3-4 รูปแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งจากตอนที่แล้วเราได้บอกไปแล้วว่ามีรูปแบบที่แตกต่างกันทั้งสิ้นประมาณ 14 รูปแบบ แล้วแฟนๆบริติช เคานซิล อยากรู้กันหรือไม่ว่ามีชนิดอะไรบ้าง มีลักษณะอย่างไร และมีเทคนิคสำหรับการทำโจทย์ในแต่ละรูปแบบอย่างไร เหล่านี้เป็นคำถามที่ใครหลายๆต้องการคำตอบเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการทำข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในตอนนี้เราจึงจะมาอธิบายลักษณะคำถามในแต่ละรูปแบบให้แฟนๆบริติช เคานซิล และผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบ IELTS ได้ทราบกันเพื่อจะได้เตรียมตัวสำหรับการสอบได้ดียิ่งขึ้น โดยในวันนี้เราจะนำเสนอ 3 รูปแบบแรกกันก่อนที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันนั่นคือเป็นการจับคู่ข้อมูลที่โจทย์ถามหรือกำหนดกับเนื้อหาใน Reading Passage ในแต่ละ Paragraph ที่โจทย์ให้มาโดยเราจะเริ่มจาก

1. Head Matching Question type

คำถามในลักษณะนี้ต้องการให้ผู้สอบนั้นจับคู่ระหว่างเนื้อหาใน Reading Passage ในแต่ละ Paragraph กับ Heading ที่โจทย์กำหนดให้ ทั้งนี้ผู้สอบจำเป็นจะต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจและชัดเจนว่าโจทย์ต้องการให้ทำอะไรบ้างซึ่งเป็นหลักการที่เหมือนกันในแต่ละรูปแบบ นอกจากนี้ผู้สอบควรจะต้องเข้าใจ main idea และเนื้อหาโดยรวมของแต่ละ Paragraph เพื่อให้สามารถเลือก Heading ได้ถูกต้องและง่ายขึ้น โดยมีเทคนิค ดังนี้

  • ผู้สอบควรจะต้องอ่าน Heading

ที่โจทย์ให้มาก่อนที่จะมาเริ่มอ่านเนื้อหาในแต่ละ Paragraph เนื่องจากจะทำให้เรานั้นทราบถึงสิ่งที่เราต้องการจะโฟกัสนั่นเอง

  • ทำความเข้าใจในแต่ละ Heading

เมื่อผู้สอบได้อ่าน Headingแล้ว เทคนิคต่อมาคือควรทำความเข้าใจแต่ละ Heading ก่อน

  • สิ่งหนึ่งที่ผู้สอบควรทราบคือ Heading นั้นไม่ได้เรียงตามลำดับของ Paragraph

ดังนั้นอย่าพยายามเดาโดยการเรียงตามเนื้อหาที่โจทย์ในมาแต่หากผู้สอบมั่นใจว่าคือคำตอบที่ถูกและมันเป็นลำดับตามเนื้อหาก็จงเชื่อมั่นในตัวเองนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดยิ่งไปกว่านั้นในบางครั้งจะมีจำนวน Heading มากกว่าจำนวน Paragraph ด้วยซํ้า เหล่านี้ทำให้ผู้สอบนั้นเกิดความสับสนได้ ดังนั้นการตัดตัวเลือกก็อาจจะเป็นแนวทางที่ใช้ได้ในบางโอกาส

2. Information Matching Question Type

คำถามในลักษณะนี้ใกล้เคียงกันกับในรูปแบบแรก แต่ต่างกันที่โจทย์ให้จับคู่คู่ระหว่างเนื้อหาใน Reading Passage ในแต่ละ Paragraph กับ Information ที่โจทย์กำหนดให้ ผู้สอบควรจะต้องเข้าใจ main idea และเนื้อหาโดยรวมของแต่ละ Paragraph เพื่อให้สามารถเลือก Information ต่างๆได้ถูกต้องและง่ายขึ้น โดยมีเทคนิค ดังนี้

  • พยายามหา main information ในแต่ละ Paragraph
  • ลองสังเกต tense ของแต่ละ Paragraph ในบางครั้งมันจะทำให้เราเข้าใจและเห็นภาพตามได้ว่าใน Paragraph นี้ต้องการสื่อถึงอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต
  • สิ่งหนึ่งที่ผู้สอบควรทราบคือ Information นั้นไม่ได้เรียงตามลำดับของ Paragraph ดังนั้นอย่าพยายามเดาโดยการเรียงตามเนื้อหาที่โจทย์ในมาแต่หากผู้สอบมั่นใจว่าคือคำตอบที่ถูกและมันเป็นลำดับตามเนื้อหาก็จงเชื่อมั่น ในตัวเองนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ยิ่งไปกว่านั้นในบางครั้งจะมีจำนวน Information ที่โจทย์กำหนดให้นั้นมากกว่าจำนวน Information ซึ่งอาจจะทำเราสับสนได้เนื่องจากมี Information ที่ไม่จำเป็นเกินมานั่นเอง

3. Matching sentence endings Question Type

คำถามในรูปแบบนี้มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับรูปแบบแรกเช่นเดียวกัน หากแต่เปลี่ยนจาก Heading ของ Paragraph เป็นการหา Sentence Ending หรือประโยคจบของ Paragraph นั่นเอง โดยมีเทคนิค ดังนี้

  • อ่านเนื้อหาข้อมูลในแต่ละ Paragraph และคิดว่าอะไรสามารถเป็นประโยคจบของ Paragraph นั้นๆได้
  • ไวยากรณ์เป็นสิ่งสำคัญประโยคจบต้องมีไวยากรณ์ที่สอดคล้องกับ Paragraph นั้นๆ ดังนั้นคุณผู้สอบอาจจะลองสังเกต Tense ของแต่ละ Paragraph เพื่อให้เราเข้าใจว่าเราควรจะต้องหาประโยคจบอย่างไร พยายามหา main information ในแต่ละ Paragraph
  • ลองสังเกต Tense ของแต่ละ Paragraph ในบางครัังมันจะทำให้เราเข้าใจและเห็นภาพตามได้ว่าใน Paragraph นี้ต้องการสื่อถึงอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต
  • จำนวน Sentence Ending ที่โจทย์กำหนดให้มักจะมีมากกว่าจำนวน Paragraph พยายามเลือก Sentence Ending ที่เหมาะสมที่สุดในแต่ละ Paragraph

ท้ายที่สุดนี้สำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบ IELTS อยู่โดยเฉพาะ Part Reading ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการฝึกฝนกับข้อสอบเพื่อให้เกิดความคุ้นชิน และไม่เกิดอาการประหม่าหรือตื่นเต้นในเวลาสอบจริง ดังนั้นสละเวลาสักนิดในการเตรียมพร้อมและฝึกฝน พร้อมนำเทคนิค IELTS จากบริติช เคานซิล นำไปประยุกต์ใช้เพื่อความสำเร็จกับตัวคุณเอง 

สำหรับใครที่กำลังมองหาตัวช่วยในการสอบ IELTS เพื่อความสำเร็จในการสอบได้อย่างรวดเร็วนั้น ทางบริติช เคานซิลมีคอร์สเรียนที่สามารถจะช่วยเร่งความสำเร็จในการสอบ IELTS ด้วยคอร์สเตรียมสอบ IELTS จากบริติช เคานซิล ที่หนึ่งในการเป็นผู้นำการเตรียมสอบ IELTS Coach Boost ด้วยคอร์สเรียนที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจากนักเรียนผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จเป็นจำนวนมาก อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่