เทคนิคดีๆสำหรับการสอบ IELTS Part Listening

สวัสดีค่ะ วันนี้บริติช เคานซิลเรากลับมาอีกแล้วกับบทความดีๆเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเพื่อนๆสำหรับการสอบ IELTS กันนะคะ โดยในตอนนี้บริติช เคานซิลจะมาบอกเล่าถึงลักษณะของข้อสอบ และ Tips ดีๆ สำหรับการสอบ Part Listening

Part Listening เป็นส่วนแรกที่ผู้สอบจะต้องถูกทดสอบ โดยจะใช้เวลาในการทดสอบประมาณ 40 นาที ซึ่งแบ่งเป็นการฟังทั้งหมด 30 นาที และส่วนของการเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบอีก 10 นาทีซึ่งจะต่อจากการฟังจบ ทั้งนี้ เพื่อนๆจะได้ฟังเรื่องราวต่างๆที่แตกต่างกันทั้งหมด 4 เรื่อง หรือ 4 Sections ซึ่งจะถูกแบ่งอย่างชัดเจน โดยจะต้องมีคำพูดว่า Section …. ในการเริ่มต้น Section ใหม่ทุกๆครั้งเพื่อใหัผู้สอบทราบว่าขณะนั้นกำลังจะเริ่มฟัง Section ที่เท่าไหร่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

Section Description
1 เป็นการฟังบทสนทนาของคน 2 คน ในสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการคุยกันทางโทรศัพท์เพื่อสอบถามถึงงานที่กำลังเปิดรับสมัคร หรือจะเป็นการคุยกันระหว่างผู้ที่ต้องการเช่าบ้านกับบริษัท Agency เพื่อสอบถามถึงรายละเอียดของบ้านหรือห้องที่ประกาศเช่า เป็นต้น
2 เป็นการฟังบุคคลเพียงหนึ่งคนพูดในสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพูดเพื่ออธิบายหรือเพื่อบรรยายสิ่งต่างๆ เช่น โฆษกวิทยุกำลังพูดโฆษณาถึงร้านค้าที่กำลังจะเปิดใหม่ในเมือง การพูดบรรยายสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น 
3 เป็นการฟังบทสนทนาระหว่างกลุ่มบุคคล ตั้งแต่ 2 - 4 คน ในสถานการณ์ต่างๆกัน ไม่ว่าจะเป็นการพูดอภิปรายกันถึงวิชาที่กำลังเรียน การพูดคุยกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักเรียน เป็นต้น
4 มีลักษณะเป็นบทพูดด้วยบุคคลเพียงคนเดียว โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวที่เป็นวิชาการ หลากหลายสาขา เช่น วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เป็นต้น  

จากรายละเอียดของแต่ละ Section เพื่อนๆจะเห็นว่า Section 1 จะเป็น Section ที่ฟังดูจะค่อนข้างง่ายที่สุด ตามมาด้วย Section 2,3 และ 4 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าความยากง่ายของแต่ละ Section จะแตกต่างกันก็ตาม แต่ในแต่ละ Section จะมีคำถาม Section ละ 10 คำถามเท่าๆกัน และน้ำหนักของคะแนนก็เท่ากันในทุกข้อและทุก Section ดังนั้น บริติช เคานซิล ขอแนะนำให้เพื่อนๆตั้งใจฟัง Section ที่ง่ายที่สุดให้ดีนะคะ

โดยบริติช เคานซิลมี 5 Tips ดีๆสำหรับพิชิตข้อสอบ Part Listening ดังนี้ค่ะ

1.พยายามอ่านโจทย์ก่อนเริ่มการฟังในแต่ละ Section เพื่อให้สามารถทราบจุดที่สำคัญที่ผู้สอบจำเป็นจะต้องตั้งใจฟัง เพื่อให้สามารถตอบคำถามได้

2.พยายามตั้งใจฟังคำถามจำพวก Wh- Question ให้ดี เนื่องจากจะมีผลต่อคำตอบที่ผู้สอบจะตอบลงใน Answer Sheet

3.ใส่ใจกับการสะกดคำ หากผู้สอบสะกดคำผิด ก็จะไม่ได้คะแนนในข้อนั้นๆ  

4.อย่าวิตกกังวลหากไม่สามารถฟังรายละเอียดของ Listening ในแต่ละ Section ได้ทั้งหมด พยายามใส่ใจกับคำถามที่จะถูกถามดีกว่า

5.Grammar เป็นสิ่งที่คำคัญมาก พยายามฟังให้เข้าใจเพื่อที่จะสามารถตอบได้ตรงกับ Grammar ที่เหมาะสม

เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับตัวอย่างเทคนิคที่สำคัญในการสอบ IELTS Part Listening โดยบริติช เคานซิลหวังว่าเพื่อนๆคงจะนำเทคนิคเหล่านี้ ไปใช้ในการสอบ IELTS กันนะคะ ทั้งนี้ สำหรับบทความในตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้น อดใจรอพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะ

ทางบริติช เคานซิล อยากชวนคุณมาฝึกภาษาอังกฤษทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ IELTS กับเราได้ไม่ยาก ด้วยคอร์สเรียนที่การันตีแล้วถึงความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คอร์สเตรียมสอบ IELTS ได้ที่นี่