เขียนความคิดใส่ essay อย่างไรให้ได้คะแนน
©

British Council

ในการสอบเขียนของ IELTS จะมี 2 part ด้วยกัน ใน IELTS part 1 คือการเขียนอธิบายกราฟ ใน IELTS part 2 คือการเขียน essay หรือ ‘เรียงความ’ นั้นเอง การเขียน essay จะแสดงให้เห็นถึงทักษะการนำเสนอ วิธีการแก้ปัญหา การเปรียบเทียบข้อมูลหลักฐาน และการแสดงความคิดเห็นของผู้เขียน ในส่วนนี้ ผู้เขียนจะต้องประเมินและทดสอบหลักเหตุผล หลักฐาน และมุมมองที่โจทย์ให้มา ภายใน 250 คำ เพื่อแย้งหรือเห็นด้วยกับสิ่งที่โจทย์บอกมาอย่างมีเหตุผล

แต่...เราจะเขียบแบบไหนดี จะเขียนตรงประเด็นก่อนแล้วค่อยชี้แจ้งเหตุผลของเรา? หรือจะเกริ่นก่อนแล้วค่อยเข้าประเด็น? วันนี้เรามีวิธีการเขียน essay และเทคนิคง่าย ๆ มาให้ลองทำดูกันค่ะ

Introduction

บทนำ จะทำหน้าที่เรียกร้องความสนใจและทำให้คนอยากอ่านเพิ่งเติม แต่บางครั้ง บทนำนี่แหละค่ะ เขียนยากที่สุดเลย วิธีง่าย ๆ ที่เราแนะนำคือ ลองเริ่มที่คำถามที่เรากำลังจะตอบหรือประเด็นที่เรากำลังจะกล่างถึง และลองเขียน outline เรื่องดูนะคะ และเราควรเขียนบทนำให้จบภายในหนึ่งย่อหน้า

Body

ตัวเรื่องเป็นส่วนที่คุณจะเขียนประเด็นหลักลงไป เช่น คุณเห็นด้วยหรือไม่ หรือประเด็นนี้คุณคิดเห็นอย่างไร อย่าลืมให้เหตุผลด้วยว่าทำไม การให้เหตุผลไม่ใช่ให้ตามอารมย์เราอย่างเดียวนะคะ เราต้องมีการอ้างอิงด้วย เช่น quotation (การกล่าว) หรือ reference (การอ้างอิง) จากบทความ และเราอาจจะทำให้เห็นภาพมากขึ้นด้วยการใช้ตัวอย่าง พูดง่าย ๆ คือ ส่วนที่ 1 ใส่ความคิดเห็นของเรา ส่วนที่ 2 ทำให้ผู้อ่านคล้อยตาม ด้วยหลักฐานและการอ้างอิงค่ะ

Essay ที่ดี ควรจะมีความเป็นธรรมชาติในการถ่ายทอดความคิด เนื้อหาควรจะมีความต่อเนื่องและเข้าใจง่าย โดยให้สิ่งที่กล่าวไปสนับสนุนแนวคิดของเราในตัวของมันเอง 

Conclusion

ในส่วนขอบบทสรุป ขอหนึ่งย่อหน้าก็พอค่ะ การจบที่ดีควรจะสรุปสิ่งที่คุณพูดไปให้สั้นและกระชับ และจะดียิ่งขึ้นไปอีกหากบทสรุปสามารถทิ้งข้อคิดหรือทำให้ผู้อ่านสามารถคิดต่อยอดเพิ่มได้

Title

การตั้งชื่อ essay ของคุณ ง่าย ๆ เลยค่ะ ตั้งชื่อที่ทำให้คนรู้ว่าคุณพูดถึงอะไรด้วยประโยคเดียว ส่วนใหญ่ ชื่อเรื่องก็คือบทสรุปในประโยคเดียว ที่ สั้น ง่าย แต่น่าสนใจ เช่น Mobile devices can kill your sight. หรือ Cholesterol isn’t all bad. 

ถ้าพร้อมสอบ IELTS แล้ว จองสอบกับเราได้เลยวันนี้ ที่ 0 2657 5678 แต่...ถ้าคุณยังไม่พร้อม เรามีคอร์สเตรียมสอบ IELTS Coach เน้นสอนเทคนิคและกลยุทธ์ทำข้อสอบจากครูผู้เชี่ยวชาญระดับโลก เนื้อหาครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ตามแนวข้อสอบ รวมถึงการฝึกลงสนามสอบด้วยบทเรียนแบบ Mock Test ให้คุณได้เตรียมความมั่นใจก่อนลงสอบจริง และเพิ่มความสะดวกไปอีกขั้น คุณยังสามารถกำหนดตารางเวลาและทักษะที่ต้องการเพิ่มคะแนนได้เอง สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่