เทคนิคที่คุณควรรู้ไว้สำหรับใช้ในการเขียน Process / Procedure สำหรับ IELTS Writing Task 1

Process หรือ Procedure หรือแม้กระทั่ง แผนภาพ Cycle เป็นการแสดงขั้นตอนหรือกระบวนการทำงานของสิ่งใดสิ่งหนึ่งโจทย์ในลักษณะนี้เป็นปัญหาสำหรับผู้สอบจำนวนมากเนื่องจากความไม่คุ้นเคย บ่อยครั้งที่ผู้สอบเลือกที่จะไม่เขียนบรรยายใน Task เลยหากผู้สอบได้โจทย์ประเภทนี้ในการสอบ ทั้งนี้หากเรามีความเข้าใจวิธีการเขียนบรรยาย Process, Procedure หรือ Cycle ที่ถูกต้องแล้ว

โจทย์ประเภทนี้นับว่าไม่ยากอย่างที่คิด เนื่องจากมีลำดับขั้นตอนของการเขียนที่ค่อนข้างแน่นอน โดยที่ผู้สอบควรจะต้องรู้ไว้เสมอว่าการเขียน Writing สำหรับรูปแบบโจทย์ประเภทนี้ควรจะมีคำศัพท์ที่แสดงถึงลำดับและความเชื่อมต่อกันของแต่ละขั้นตอน อีกทั้งควรจะต้องรู้ด้วยว่า Process, Procedure หรือ Cycleที่กำลังเขียนอยู่นั้นจุดใดเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อให้สามารถเริ่มได้อย่างถูกต้อง

แกรมม่าที่ควรใช้สำหรับ Process, Procedure หรือ Cycle

นอกจากนี้แกรมม่าที่ใช้ในบ้างครั้งควรจะใช้ Passive voice หรือแม้แต่การใช้Present Perfect Tenseก็นิยมนำมาใช้ในการเขียนบรรยายโจทย์ในลักษณะนี้เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการใช้ภาษาของตัวผู้สอบเองอีกด้วย ตัวอย่างเช่น บรรยายขั้นตอนของการผลิตกระดาษบรรยายขั้นตอนของการขนส่งสินค้า เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากเป็นเรื่องของ Process ซึ่งพูดถึงในส่วนของกระบวนการ ผู้สอบเองจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับคำศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้ในการบรรยายถึงกระบวนการต่างๆ British Council เลยนำตัวอย่างชุดคำศัพท์ที่จำเป็นและพบได้บ่อยในการบรรยายถึงลักษณะของ Process ต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน IELTS Writing Task 1 นี้

คำศัพท์ที่ใช้บอกลำดับ

 • After that
 • After
 • At first
 • Before
 • Begin
 • Eventually
 • Finally
 • Later on
 • Next
 • Once
 • Sequentially
 • Then
 • Until
 • When

ตัวอย่างประโยค Present Perfect Tense ในส่วนของ Process and Procedure

Once the material has been delivered, it is used to make papers.

Grammar Tips

Present perfect simple

❖ Subject + has/have + past participle of verb (V 3 )

ตัวอย่าง : I have lived there for 2 years

Present Perfect continuous

❖ Subject + has/have + been + V ing

ตัวอย่าง : I have been cooking since 6 a.m.

สิ่งสำคัญที่เคยได้เสนอไปในบทความที่แล้วคือการฝึกฝน เพราะยิ่งถ้าคุณผ่านโจทย์ที่ยากขึ้น ซับซ้อนมากขึ้นเท่าไร คุณก็จะลดข้อผิดพลาดในการสอบได้มากขึ้นเท่านั้น และถ้าหากใครกำลังค้นหาตัวช่วยในการสอบ IELTS Coach Boost ที่ได้ผลเร็วและไว บริติช เคานซิลก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะเป็นเหมือนทางลัดในการเตรียมตัวสอบได้ในเร็ววันกับ คอร์สเตรียมความพร้อมเร่งรัด 12 ชั่วโมงที่จะช่วยทำให้คุณเกิดความมั่นใจและพร้อมคว้าชัยในการสอบ IELTS ได้ไม่ยาก

See also