จะแก้โจทย์อย่างไรกับคำถามให้มาทั้ง Graph และ Chart ใน IELTS Writing Task 1

เชื่อหรือไม่ว่าใน IELTS Writing Task 1 นั้นบางครั้งมีการออกโจทย์ในแบบผสมทั้งโดยให้มาทั้ง Graph และ Chart ในข้อสอบเดียวกัน! แล้วจะทำอย่างไรหรือมีวิธีการไหนที่จะช่วยให้คุณได้คำตอบและพร้อมที่จะเขียนได้ในเวลาอันสั้น สามารถพบคำตอบได้ใต้บทความนี้

The Combination of Graph and Chart in Writing Task 1

โจทย์ในลักษณะนี้จะรวม graph หรือ chart มากกว่า 1 graph หรือ chart ดังนั้น ผู้สอบจะพบว่ามีข้อมูลมากมายที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกัน ดังนั้นโจทย์ในลักษณะนี้ผู้สอบจึงควรหยิบยกจุดเด่นๆมาเพื่อใช้ในการอธิบายน่าจะเพียงพอ อย่าพยายามที่จะ Grouping ข้อมูล เนื่องจากการ Grouping ข้อมูลนั้นใช้เวลามากกว่าการหาข้อแตกต่างและจุดเด่นต่างๆในแต่ละกราฟให้ออกมาก่อน และสำหรับขั้นตอนถัดไปคือการที่คุณนำความสัมพันธ์เหล่านั้นมาทำการเขียนเพื่อเชื่อมโยงหรือดึงจุดที่เห็นได้ชัดจากโจทย์ที่ให้มา โดยพยายามใช้คำศัพท์ การเรียงลำดับความคิดที่เป็นตรรกะ เพื่อทำให้คุณสามารถลำดับเหตุการณ์หรือชุดข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ในระหว่างเขียนควรทำการเช็คในเรื่องของเวลาให้ดีเนื่องจากโจทย์ในลักษณะนี้จะใช้เวลาค่อนข้างมากกว่าโจทย์ในแบบปกติเพราะคุณจะต้องใช้ความคิดในส่วนต่างๆ

Grammar Tip

Passive Voice

❖ Thing receiving action + verb to be + past participle of verb(V 3 ) + by + thing doing action

ตัวอย่าง: Nowadays, advanced technology has become more important for daily life

เทคนิคสำคัญสำหรับการเขียน IELTS Writing Task1 ในส่วนของโจทย์ที่เป็น Combination ทั้ง Graph and Chart ก็ได้เปิดเผยกันไปแล้ว แต่ส่วนสำคัญที่เคยได้เสนอไปในบทความที่แล้วคือการฝึกฝน เพราะยิ่งถ้าคุณผ่านโจทย์ที่ยากขึ้น ซับซ้อนมากขึ้นเท่าไร คุณก็จะลดข้อผิดพลาดในการสอบได้มากขึ้นเท่านั้น และถ้าหากใครกำลังค้นหาตัวช่วยในการสอบ IELTS Coach Boost ที่ได้ผลเร็วและไว บริติช เคานซิลก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะเป็นเหมือนทางลัดในการเตรียมตัวสอบได้ในเร็ววันกับคอร์สเตรียมความพร้อมเร่งรัด 12 ชั่วโมงที่จะช่วยทำให้คุณเกิดความมั่นใจและพร้อมคว้าชัยในการสอบ IELTS ได้ไม่ยาก

See also