สุดยอด!! ชุดคำศัพท์สำหรับอธิบายกราฟใน IELTS Writing Task 1 (ตอนที่ 1)

จากครั้งที่แล้วที่เราได้นำเสนอเทคนิคในส่วนของคำศัพท์ที่ใช้ในการเขียนอธิบาย Line Graph ไปแล้ว มาในครั้งนี้เราจะมาเพิ่มเติมความแข็งแกร่งในการเขียน Line Graph โดยการเรียนรู้รูปแบบ Gramma ที่น่าสนใจกันดีกว่า

  • Verb + Adverb

    ตัวอย่าง: The population in the city increased significantly.

  • There + was + a/an/the + Adjective + Noun

    ตัวอย่าง: There was a significant increase in the population in the city.

การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

Verb Noun
increased an increase
grew a growth
surged surged
varied varied
climbed a climb
jumped a jump
went up -
rose a rise

การเปลี่ยนแปลงลดลง

Verd Noun
reduced a reduction
decreased a decrease
declined a decline
felt a fall
dropped a drop
eased an easing
dipped a dip

สำหรับแฟนๆ บริติช เคานซิล ห้ามพลาดกับตอนที่ 2 ของ สุดยอด! ชุดคำศัพท์สำหรับอธิบายกราฟใน IELTS Writing Task 1 ที่เตรียมมาให้แบบละเอียดพร้อมให้คุณได้แชร์วนกันไปให้เพื่อนๆ และสำหรับผู้ที่สนใจห้ามพลาดในการสมัครรับบทความดีๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนและสอบ IELTS Coach Boost

See also