มีอะไรสำคัญใน Writing Task 2

Writing Task 2 มีความสำคัญมากเนื่องจากมีนํ้าหนักคะแนนที่มากกว่า Writing Task 1 เป็นอย่างมาก และมีจำนวนคำที่ผู้สอบต้องเขียนให้ได้อย่างน้อย 250 คำ จาก Instruction ในข้อสอบ Writing ได้ให้คำแนะนำว่าผู้สอบควรใช้เวลากับ Task นี้ประมาณ 40 นาที แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้สอบแต่ละคนว่าจะจัดสรรเวลากันอย่างไรให้เหมาะสม ทั้งนี้หัวใจสำคัญก่อนเลยในการเริ่มทำ Writing Task 2 คือ การอ่านโจทย์ให้เข้าใจและตอบคำถามตามที่โจทย์ต้องการเป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นหนึ่งใน criteria ที่ใช้ในการให้คะแนน (Task Achievement) หากผู้สอบเขียน Writing ที่ไม่ตอบคำถามตามที่โจทย์ต้องการไม่เพียงแต่คะแนนในส่วนของ Task Achievement จะไม่ดีแล้ว ในส่วนของคำศัพท์ก็อาจจะได้รับผลกระทบไปด้วยเนื่องจากคำศัพท์ที่ใช้ไม่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันกับโจทย์ที่กำหนดนั่นเอง

เริ่มต้นอย่างไรให้ PERFECT กับ WRITING TASK 2

การให้เวลากับการทำความเข้าใจคำถามและการลำดับความคิดในการเขียนในช่วงเตรียมตัวที่จะเขียนหรือที่นิยมเรียกกันว่า Brainstorm นั้นเป็นช่วงที่สำคัญและมีคุณค่าอย่างมาก บ่อยครั้งที่ผู้สอบสามารถจัดการความคิดและวางแผนการเขียนได้ดีในช่วงเตรียมตัวนี้ ซึ่งคุณจะพบว่าคุณสามารถที่จะเขียน Writing ได้เสร็จภายในครึ่งชั่วโมงและยังมีเวลาเพียงพอที่จะตรวจทานความถูกต้องของ Writing ที่เขียนอีกด้วย

รูปแบบคำถามที่น่าสนใจจากใน WRITING TASK 2

สำหรับ Writing Task 2 สามารถแบ่งรูปแบบคำถามหลักๆได้ ดังนี้

  • Agree or Disagree
  • Advantages/Benefits outweigh Disadvantages/Drawbacks
  • Discuss two views (and give the opinion)
  • Causes or Problems and give solutions
  • Opinions

ใกล้จะสอบแล้วต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

เตรียมตัวให้ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ดังนั้นการเตรียมพร้อมที่ดีควรพัฒนาจุดอ่อนสร้างจุดแข็งเช่น หากคุณไม่ถนัดหรือทำคะแนนได้ไม่ดีในทักษะการเขียนนั้นก็ควรที่จะให้เวลากับการพัฒนาทักษะการเขียนให้มากขึ้น พร้อมกันนี้ก็เตรียมความพร้อมไปกับการพัฒนาทักษะด้านอื่นๆที่ดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟัง การพูด และการอ่าน แต่ทั้งนี้การพัฒนาและเตรียมตัวสอบ IELTS Coach Boost นั้นใช้เวลาและผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยให้คุณไปสู่จุดหมายหรือ band ในฝันได้ หนึ่งในตัวช่วยที่อยากแนะนำให้คุณได้ทดลองคือคอร์ส IELTS Preparation ที่จะช่วยให้คุณลงลึกยิ่งขึ้นกับการเรียนรู้แนวข้อสอบทั้ง 4 ทักษะ เพิ่มคลังคำศัพท์ที่มักพบบ่อยในข้อสอบหัวข้อต่างๆของ IELTS เรียนรู้ทักษะการทำสอบ และพัฒนาการด้านอื่นๆที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในวันสอบจริงได้ให้กับคุณ

See also