Two students reading Top tip for IELTS show cover page

ข้อมูลที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับ IELTS Writing Task 1

ถึงแม้ว่า Task 1 จะมีน้ำหนักของคะแนนน้อยกว่า Task 2 แต่หากผู้สอบไม่สามารถทำ Task นี้ให้เสร็จได้ผู้สอบก็จะถูกหักคะแนนเช่นกัน เป็นผลทำให้ได้คะแนนสอบ Writing ไม่ดีเท่าที่ตั้งใจเอาไว้ ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาสำหรับผู้สอบโดยส่วนใหญ่

Writing Task 1 แบ่งออกเป็นกี่แบบ

ทั้งนี้ หากพูดถึง Task 1 เราสามารถแบ่งรูปแบบข้อสอบได้หลักๆ 6 รูปแบบได้แก่

  • Line Graph
  • Pie Graph
  • Bar Graph
  • Table Chart
  • Combination ของข้อ 1 ถึง 4
  • Process/Procedure

ทั้งนี้ เราจะเห็นว่า Writing Task 1 มีรูปแบบค่อนข้างชัดเจน หากผู้สอบเข้าใจและจดจำ Pattern การเขียนได้ก็จะสามารถช่วยให้ทำข้อสอบใน Task 1 ได้รวดเร็วและง่ายขึ้น ซึ่งเราจะมาพูดถึงรายละเอียดของแต่ละรูปแบบในภายหลัง 

ในครั้งหน้าเราจะมาดูกันว่าในแต่ละรูปแบบของการเขียนใน IELTS Coach Boost Task 1 จะมีลักษณะการเขียนอย่างไร และควรที่จะใช้คำศัพท์ใดในการเขียนหรือรูปแบบประโยคไหนที่โดนใจ Examiners