เจาะลึก IELTS Reading ตอนที่ 3

ในครั้งนี้มาดูตัวอย่างตัวช่วยในการแก้ปัญหาสำหรับรูปแบบของคำถามที่ Short-answer questions กันต่อ และแก่นหลักของปัญหาก็คือเรื่องของคำศัพท์ที่ผู้สอบไม่สามารถที่จะเขียนหรือสะกดคำออกมาได้ถูกต้อง 

วันนี้บริติช เคานซิล เลยพาคุณมาดูตัวอย่างคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมซึ่งสร้างได้สร้างปัญหากวนใจในการสอบกับผู้สอบมาจำนวนมากเนื่องจากไม่สามารถที่จะสะกดหรือตอบได้อย่างถูกต้อง จนทำให้เสียคะแนนไปได้อย่างง่ายดาย

คำศัพท์สำหรับ IELTS Reading ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

คำศัพท์

คำแปล

Air quality

อากาศที่มีคุณภาพ

To become extinct

สูญพันธุ์

Climate change

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

Endangered species

สัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์

Environmentally friendly

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Exhaust fumes

ควันไอเสีย

Flash floods

น้ำท่วมฉับพลัน

Fossil fuels

น้ำมันเชื้อเพลิง

To get back to nature

กลับคืนสู่ธรรมชาติ

Global warming

ภาวะโลกร้อน

Heavy industry

อุตสาหกรรมหนัก

Humanitarian aid

ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

Man-made disaster

ภัยที่เกิดจากมนุษย์

Natural disaster

ภัยธรรมชาติ

Natural environment

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

Oil spill

การรั่วไหลของน้ำมัน

Pollution levels

ระดับของมลภาวะ

Toxic waste

ขยะมีพิษ

ลองดูคำศัพท์ทั้งหมดนี้แล้วไปทำ Test ใน IELTS Reading เพื่อที่จะได้รู้ถึงจุดที่คุณจำเป็นต้องระวัง สำคัญสุดอยู่ที่ฝึกและฝึก นั่นคือสิ่งสำคัญ

สำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวสอบ IELTS นั้น พลาดไม่ได้กับสุดยอดคอร์สเรียน IELTS Coach Boost ระดับตำนาน จากบริติช เคานซิล ที่พร้อมด้วยอาจารย์ระดับคุณภาพที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอน IELTS โดยเฉพาะ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนได้ที่นี่

See also