In this section

เคล็ดลับพัฒนาภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

บริติช เคานซิล ได้รวบรวมความรู้และบทความที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ เพื่อพัฒนาต่อยอดความสำเร็จในอาชีพของคุณ ที่คุณสามารถนำไปปรับใช้เพิ่มความมั่นใจในการทำงาน

เคล็ดลับพัฒนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

หลากหลายความรู้พร้อมบทความภาษาอังกฤษครบทุกทักษะ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน ที่จะช่วยให้คุณเก่งและรอบรู้การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ไม่ยาก

เคล็ดลับเตรียมตัวสอบ IELTS

รวบรวมสุดยอดเทคนิค ความรู้สำคัญ กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวสอบ IELTS ทั้ง 4 ทักษะ ไม่ว่าจะเป็น IELTS Speaking, Writing, Listening และ Readingที่จะทำให้คุณพร้อมและมั่นใจก่อนลงสนามจริง

เคล็ดลับในการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่

ทักษะภาษาอังกฤษสามารถที่จะปรับปรุงได้ตลอดเสมอ โดยนี่เป็นเนื้อหาที่รวบรวมเคล็ดลับที่ใช้ไม่ได้จริงและเคล็ดลับที่ใช้ได้จริงสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ

เคล็ดลับเก่งภาษาอังกฤษสำหรับน้องประถม

ที่บริติช เคานซิล เราผลักดันศักยภาพทางการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนของเราไห้ถึงขีดสุด ผ่านความรักในการเรียนภาษาอังกฤษ เราให้คำมั่นที่จะมอบการสอนภาษาด้วยระบบการเรียนรู้ที่ดีที่สุด

เคล็ดลับเก่งภาษาอังกฤษจากคอร์สเรียนบริติช เคานซิล

บริติช เคานซิล รวบรวมเคล็ดลับพัฒนาภาษาอังกฤษจากหนึ่งในเนื้อหาของคอร์สเรียน ครอบคลุมทั้งภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ภาษาอังกฤษในสถานที่ทำงาน และภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ IELTS