ทักษะภาษาอังกฤษสามารถที่จะปรับปรุงได้ตลอดเสมอ โดยนี่เป็นเนื้อหาที่รวบรวมเคล็ดลับที่ใช้ไม่ได้จริงและเคล็ดลับที่ใช้ได้จริงสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ

In this section

หนังสือที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษทุกคนควรจะมี

สำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษไม่เพียงแต่การรู้ความหมายของคำศัพท์เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วผู้เรียนจะต้องรู้ด้วยว่าคำศัพท์เหล่านั้นมีความหมายอย่างไรเมื่อใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน จงเรียนรู้เพิ่มเติม

แนวทางสำหรับการสร้างสมุดจดคำศัพท์เล่มแรกของคุณ ตอนที่ 2

เป็นไปได้หรือไม่ที่คุณจะสามารถจดจำคำศัพท์ทั้งหมดที่คุณเคยได้พบเจอ มาอ่านแนวทางที่เราจะเสนอให้กับคุณในการสร้างสมุดจดคำศัพท์เล่มแรกของคุณกันเถอะ