เมื่อใดก็ตามที่คุณได้พบเจอกับคำศัพท์ที่คุณไม่คุ้นเคยโดยบังเอิญ มันเป็นโอกาสที่คุณจะค้นหาคำศัพท์จากพจนานุกรมเมื่อที่จะหาความหมายของมัน มันอาจจะเป็นคำศัพท์ที่คุณเคยไม่เจอพบเจอมาก่อน (เช่น ‘mellifluous’ (ไพเราะ) หรือ ‘ascertain’ (สืบหา/ค้นคว้า)) หรือแม้กระทั้งคำว่า ‘heart’ ที่ถูกใช้ในประโยคที่แตกต่างกัน

‘เขาพบตัวเขาเองอยู่ที่ใจกลางเมือง’

ในพจนานุกรมคำว่า “Heart” สามารถมีความหมายได้หลายอย่าง โดยที่อาจจะหมายถึงอวัยวะที่ใช้ในการสูบฉีดโลหิตผ่านระบบไหลเวียนโลหิต (หัวใจของเขาหยุดหายใจไปชั่วขณะ) หรืออาจจะหมายถึงอวัยวะที่ใช้ในการสูบฉีดโลหิตผ่านระบบไหลเวียนโลหิต (หัวใจของเขาหยุดหายใจไปชั่วขณะ) แม้กระทั้งอาจจะหมายถึงอารมณ์หรือความรู้สึก (พวกเขาเปลี่ยนใจ) 

แต่เมื่อคุณอ่านเนื้อหาในเรื่องนี้ไปเรื่อยๆคุณจะสังเกตเห็นว่า “Heart” นั้นสามารถนำไปใช้ได้ในหลายๆบริษท เช่น วลีที่ว่า ‘ by heart’ หมายถึงชอบด้วยหัวใจ  ‘heart of stone’ หมายถึง ใจแข็ง หรือแม้กระทั่ง ‘have the heart to do something’ มีความหมายว่า มีหัวใจที่จะทำบางสิ่งบางอย่าง เป็นต้น คุณจะสามารถรู้ความหมายที่ถูกต้องของคำศัพท์นั้นๆได้อย่างไร

สำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษไม่เพียงแต่การรู้ความหมายของคำศัพท์เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วผู้เรียนจะต้องรู้ด้วยว่าคำศัพท์เหล่านั้นมีความหมายอย่างไรในบริบทที่แตกต่างกัน เมื่อคำศัพท์ไม่ได้ถูกใช้ในประโยค คำศัพท์นั้นจะไม่ได้มีความหมายที่แน่นอนตายตัว ดังนั้น คำว่า “Heart” จะสามารถมีความหมายได้มากมาย

ถึงแม้ว่าคำศัพท์บางคำจะง่ายต่อการเข้าใจเนื่องจากมันมีความหมายใกล้เคียงกันในหลายๆบริบท แต่คำศัพท์เช่น “Heart” นั้นมีได้หลากหลายความหมายที่แตกต่างกัน

แต่ทั้งนี้ไม่ใช่พจนานุกรมทุกเล่มสำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาที่จะอธิบายถึงความหมายของคำศัพท์ได้ครอบคลุมในทุกความหมายของแต่ละคำศัพท์ มีเพียงพจนานุกรมที่ดีๆเท่านั้นที่เหมาะสมที่สามารถแนะนำคุณได้ 

พจนานุกรมสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษที่ทันสมัยจะมีคำอธิบายเกี่ยวกับสาระที่สำคัญและจำเป็น เช่น อธิบายถึงการใช้งานคำศัพท์นั้นๆในบริบทต่างๆ  อธิบายถึงที่มาที่ไปของคำศัพท์และแหล่งที่มาของคำศัพท์รวมทั้งความหมายที่แท้จริงของคำนั้นๆ นอกจากนี้ยังบอกถึงการออกเสียงของคำศัพท์นั้นซึ่งพจนานุกรมที่ดีนั้นจะแสดงถึงความหมายของคำศัพท์ในแต่ละบริบทและจะอธิบายการใช้งานแก่คุณว่าจะใช้อย่างไร 

มันเป็นสิ่งที่ดีที่จะต้องดูนิยามหรือคำจำกัดความของคำศัพท์แต่ไม่ใช้เพียงแค่นั้น  พจนานุกรมสำหรับผู้เรียนจะให้คุณเกี่ยวกับสำนวนที่มีประโยชน์และวลีที่เกี่ยวกับคำศัพท์นั้นอีกด้วย  วลีที่เกี่ยวกับการแพทย์ เช่น “Heart condition” (สภาวะของหัวใจ) และ “Heart Transplant” (การเปลี่ยนถ่ายหัวใจ)

สำนวนเช่น “it breaks my heart”. พจนานุกรมจะช่วยคุณสร้างคำศัพท์ได้เมื่อพจนานุกรมนั้นได้บอกถึงความแตกต่างของคำว่า 'Heart' ยกตัวอย่างเช่น คำศัพท์ 'Heart' เมื่อใช้ในกรณีของการอิบายอารมณ์ความรู้สึก

ด้วยสิ่งเหล่านี้คุณจะสามารถจดจำคำศัพท์และวลีใหม่ๆได้ทีละเล็กทีละน้อย ด้วยวิธีการและสภาพแวดล้อมที่ถูกต้อง คำศัพท์หรือภาษานั้นจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณได้

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง