สำหรับการสอบ IELTS นั้น Part Reading อาจจะเป็น Part ที่ง่ายที่สุดสำหรับใครหลายๆคน แต่ก็มีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่ Part Reading คือยาขม บ่อยครั้งที่ผู้สอบเข้าไปนั่งทำข้อสอบโดยที่อ่านเรื่องราวที่ได้รับมาไม่เข้าใจอะไรเลย เนื่องจากเป็นเรื่องที่ไม่ถนัด ไม่มี background สำหรับเรื่องนั้นๆมาก่อน ทำให้ต้องมาเสียเวลาสอบใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าจะเจอกับเรื่องที่ตรงกับความถนัดของตัวเอง อย่างไรก็ตามเราคงจะเคยได้ยินมาบ้างว่าเพื่อนๆของเราที่ได้คะแนนใน Band สูงๆบางครั้งเขาก็ไม่ได้มีความรู้พื้นฐานหรือ background ของข้อสอบที่เขาได้รับ แล้วเขาเหล่านั้นมีเทคนิคในการทำข้อสอบอย่างไรจึงประสบความสำเร็จ วันนี้ บริติช เคานซิล มีคำตอบและทิปดีๆสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบ IELTS เพื่อให้นำไปปรับใช้ในการเตรียมตัวสอบ IELTS ต่อไป

  ทำความเข้าใจกับทุกแนวทางของคำถามของข้อสอบ IELTS

ข้อสอบ IELTS สำหรับ Part Reading จะมีรูปแบบคำถามที่แตกต่างกันทั้งสิ้นประมาณ 14 รูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น True/False/Not given, จับคู่ Heading กับเนื้อหาในแต่ละ Paragraph และ Multiple Choice เป็นต้น ดังนั้นผู้สอบเองก็จะต้องทราบถึงจุดเน้นของแต่ละรูปแบบเพื่อให้เข้าใจถึงแนวทางการตอบคำถามนั่นเอง

Skimming และ Scanning

อ่านเนื้อหาคร่าวๆ (skimming) เพื่อให้เข้าใจเรื่องราวในภาพรวมและ general idea ของเรื่องที่กำลังอ่าน อย่าพยายามอื่นทุกรายละเอียดเนื่องจากเวลาที่จำกัดอาจทำให้ทำข้อสอบไม่ทันได้ จากนั้นให้ผู้สอบไปอ่านคำถามที่ต้องหาคำตอบแล้วจึงค่อยมาอ่านแบบเจาะลงรายละเอียด (scanning) ตามคำถามที่ได้รับอีกทีหนึ่ง

พัฒนาความเร็วในการอ่านของคุณ

ความเร็วในการอ่านเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากการทำข้อสอบ IELTS นั้นมีเวลาจำกัดเพียงแค่ 60 นาที โดยที่มีคำถามทั้งหมดประมาณ 40 ข้อ ดังนั้นจึงจะเห็นว่าคุณมีเวลาในการทำข้อสอบเพียงแค่ข้อละ 1 นาที 30 วินาทีเท่านั้น อย่างไรก็ตามไม่เพียงแต่ความเร็วในการอ่านที่ต้องฝึกอ่านให้เร็วเท่านั้น ความเร็วในการสแกนหาเนื้อหาหรือข้อมูลที่โจทย์ถามก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง การจะพัฒนาความเร็วได้นั้น คุณผู้สอบจะต้องฝึกฝนด้วยการทำโจทย์ให้มากพอนั่นเอง

พัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์

ถึงแม้ว่าคุณผู้สอบจะมีเทคนิคในการสอบดีแค่ไหนก็ตาม หากคุณนั้นรู้คำศัพท์ในภาษาอังกฤษน้อยมาก คุณก็ไม่อาจจะประสบความสำเร็จในการสอบได้แน่นอน ในทางตรงกันข้ามหากคุณรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างกว้างและครอบคลุมพอ มันก็จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณกำลังอ่านบทความที่เป็นภาษาไทยนั่นเองซึ่งจะทำให้คุณมีความมั่นใจ เข้าใจเนื้อหาที่กำลังอ่านอย่างถ่องแท้และอ่านได้เร็วรวดตามไปด้วย

พยายามหา Keyword ให้เจอ

ในทุกๆคำถามมักจะต้องมี key word มาให้ ดังนั้นหากคุณรู้ถึง key word จากคำถามมันจะทำให้คุณสามารถสแกนเนื้อหาได้ตรงจุดและรวดเร็วมากขึ้น

ควรมีความรู้ด้าน Grammar เป็นอย่างดี

ถึงแม้ว่านี่คือการสอบ IELTS part Reading แต่คุณก็อาจจะต้องตอบคำถามโดยใช้ความรู้ด้วย grammar ได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโจทย์ที่มีลักษณะให้เติมคำลงในช่องว่าง คุณจะต้องเลือกคำศัพท์ให้เหมาะสมกับเรื่องราวและจะต้องถูกต้องตามหลักของ grammar ด้วยเช่นกัน

พยายามฝึกทำโจทย์ที่ค่อนข้างยาก

หากเราได้ผ่านการทำโจทย์ที่ยากมาแล้ว เมื่อได้เจอกับข้อสอบจริงที่ง่ายกว่ามันก็จะทำให้เรามีความมั่นใจขึ้นและทำให้เราทำข้อสอบได้เร็วขึ้นด้วย

ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องในทุกๆวัน

การฝึกฝนที่ต่อเนื่องจะเป็นการพัฒนาทักษะได้ดีกว่าการโหมอ่านหนังสือเพียงไม่กี่วันก่อนการสอบ เนื่องจากทักษะด้านภาษานั้นเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาในการพัฒนา ดังนั้นจึงควรที่จะต้องวางแผนการสอบให้นานพอที่จะสามารถฝึกฝนและเตรียมตัวสอบได้เป็นอย่างดี เพื่อให้คุณประสบความสำเร็จในการสอบ

ทั้งหมดนี้เป็นทิปดีๆที่หากผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบนำไปเป็นแนวทางหรือ guideline ในการเตรียมตัวสอบ IELTS แล้วละก็ น่าจะทำให้สามารถประสบความสำเร็จในการสอบ IELTS part Reading ได้ไม่ยาก อย่างไรก็ตาม หากผู้ที่กำลังคิดจะสอบ IELTS ท่านใดยังรู้สึกต้องการผู้ที่จะสามารถช่วยชี้แนะสำหรับการสอบ IELTS ได้ บริติช เคานซิลมีคอร์สสอน IELTS Coach Boost สำหรับคุณๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ British Council ทุกสาขา หรือ โทรมาหาเราได้ที่ 02 657 5678 หรือเข้ามาที่เว็บไซต์ www.britishcouncil.or.th เรายินดีให้คำปรึกษาและแนะนำแก่คุณ

See also