ตัวอย่างคำถาม พร้อมคำศัพท์เกี่ยวกับ Friends ใน IELTS Speaking Part 1

Topic 5: Friends

ตัวอย่างคำถาม

 • Do you usually see your friends during the week or at weekends? ⇒ คุณมักจะพบเจอกับเพื่อนของคุณในช่วงระหว่างสัปดาห์หรือช่วงเสาร์อาทิตย์
 • Do you prefer spending time with your family or friends? ⇒ คุณชอบที่จะใช้เวลาของคุณอยู่กับครอบครัวหรือยู่กับเพื่อนของคุณ
 • Who is your best friend?

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเพื่อน

กลุ่มของคำนาม

 • Best friend = เพื่อนสนิท
 • Friendship = มิตรภาพ
 • Childhood friend = เพื่อนในวัยเด็ก
 • Relationship = ความสัมพันธ์

กลุ่มของคำ Adjective

 • Generous = มีจิตใจดี
 • Extroverted = เอาใจใส่
 • Introverted = ที่สนใจแต่เรื่องของตัวเอง
 • Selfish = เห็นแก่ตัว
 • Sociable = เข้ากับคนง่าย

 หากใครที่สนใจในส่วนของคอร์สเรียนที่จะช่วยในการเตรียมตัวในช่วงก่อนสอบ IELTS แล้วขอแนะนำในคอร์สเรียน IELTS ที่จะช่วยให้คุณสามารถที่จะพัฒนาทุก Skills และพร้อมก่อนสอบ IELTS Coach Boost ในสนามจริงรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

See also