วิธีตอบคำถามใน IELTS Speaking แบบ Advantage / Disadvantage พร้อมตัวอย่าง

บทความสำหรับการสอบ IELTS ในตอนนี้จะเป็นภาคต่อจากตอนที่แล้วที่ British Council ได้แสดงหนึ่งในรูปแบบของคำถามยอดฮิตที่ผู้สอบ IELTS มักจะพบเจอในการสอบ ดังนั้นในตอนนี้ British Council จะมาเพิ่มเติมรูปแบบคำถามยอดฮิตกันต่อ โดยเริ่มจาก

วิธีการตอบคำถามประเภท Advantage and Disadvantage

คำถามประเภท Advantage หรือ Disadvantage การตอบคำถามในลักษณะนี้ผู้สอบควรจะต้องมีการพูดถึง Advantage หรือแม้แต่ในกรณีของคำถามประเภท Disadvantage เองก็ตามก็ควรจะต้องหยิบยกถึงตัวอย่างของ Advantage หรือ Disadvantage มาพูดสัก 2-3 ข้อ โดยสิ่งสำคัญที่ผู้สอบจะต้องระลึกไว้เสมอๆ นั่นก็คือ ไม่ควรพูดคำว่า Advantage หรือ Disadvantage ซ้ำไปซ้ำมาในทุกๆประโยคหรือในทุกๆตัวอย่างที่ต้องการพูด เนื่องจากจะแสดงถึงความไม่หลากหลายในการใช้คำศัพท์ของตัวผู้สอบเองนั่นเอง ดังนั้นผู้สอบจึงควรที่จะใช้คำศัพท์อื่นที่มีความหมายเดียวกันกับ 2 คำนั้นแทน ยกตัวอย่างเช่น ใช้คำว่า Benefit , Positive aspect, Positive impact, Positive effect, Further merit แทนคำว่า “Advantage” เป็นต้น ในขณะที่คำที่ใช้แทน “Disadvantage” สามารถใช้คำอื่นๆได้เช่น Weakness, Drawback, Negative aspect, Negative impact, Negative effect เป็นต้น ถัดมาจะมาพูดถึงประโยคตัวอย่างสำหรับการพูดเกริ่นนำ เช่น

 • Clearly there are a number of benefits/ drawbacks ….
 • Now I would like to highlight the most obvious …

ทั้งนี้ เมื่อผู้สอบได้พูดประโยคข้างต้นเพื่อเปิดเรื่องแล้ว สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือ การพูดอธิบายถึงสิ่งที่ผู้สอบหยิบยกมามาพูดจากประโยคแรก ซึ่งมีรูปประโยคตัวอย่าง เช่น

 • This is without doubt beneficial/ unprofitable because …
 • This is obviously favourable/ unfavourable because ...

หลังจากนั้น ผู้สอบก็ควรที่จะต้องอธิบายหรือพูดถึง Second view point โดยมีรูปประโยคตัวอย่างเช่น

 • Besides this, a second benefit/ weakness could be that….
 • Another positive aspect/ negative aspect could be that….

ทั้งนี้ อยากที่ผู้สอบพอจะทราบแล้วว่าเมื่อมีการพูดเปิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีการ develop idea เหล่านั้นตามมาด้วยเสมอ ดังนั้น จึงจะต้องมีการอธิบายถึง second point นี้ตามมาด้วยเช่นกัน โดยมีรูปประโยคตัวอย่างเช่น

 • This is clearly beneficial/ unprofitable because …
 • It is surely positive impact/ negative impact because ….

วิธีการตอบคำถามประเภท Problem and Solution

คำถามประเภท Problem หรือ Solution เป็นคำถามที่มีลักษณะหรือรูปแบบการตอบไม่แตกต่างจากคำถามประเภท Advantage หรือ Disadvantage มากนัก แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าคำถามในลักษณะนี้จะไม่ได้พบเจอกันบ่อยๆแต่ก็มีแนวโน้มที่จะถูกถามคำถามในลักษณะนี้ได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น What problems are associated with globalization? ทั้งนี้ เมื่อผู้สอบถูกถามด้วยคำถามในลักษณะนี้ สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งคือการตอบโดยการ list เพียงแค่ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคำถามที่ถูกถามถึงโดยปราศจากการ Develop Idea ของผู้สอบเองเข้าไปด้วย ซึ่งมันเป็นเพียงแค่การพูดคำศัพท์เป็นคำๆ หรือ Phase สั้นๆ หรือแม้กระทั้งประโยคสั้นๆแค่นั้น ผู้สอบจะไม่สามารถแสดงความสามารถในการใช้ภาษาของตัวเองได้เลยหากผู้สอบเพียงแค่ List ถึงปัญหาเท่านั้น  อย่างไรก็ตาม คำถามประเภทนี้ก็มีรูปแบบหรือแนวทางการตอบคำถามด่วยเช่นกัน โดยจะเริ่มกันที่ประโยคเปิดเรื่องหรือประโยคเกริ่นนำเรื่องกันก่อน ยกตัวอย่างเช่น

 • It is undeniable that there are several majority problems/ solutions involved this issue.
 • This issue is weighed down with a few problems

เมื่อผู้สอบได้พูดเกริ่นนำถึง Problems ที่ต้องการพูดแล้ว ลำดับถัดมาคือการนำเสนอหรือพูดถึง main problem โดยมีรูปประโยคตัวอย่าง ดังนี้

 • The most important or significant problem is probably that … 
 • The most efficient solution is probably that…
 • At the outset, the most crucial predicament is that...

หลังจากนั้นก็จะเป็นการ Develop Idea ซึ่งมาถึงณตอนนี้ หากใครได้อ่านบทความเกี่ยวกับเทคนิคที่ใช้สำหรับการสอบ IELTS ทั้งในส่วนของ Speaking และ Writing ก็คงจะทราบถึงความสำคัญของส่วนนี้ ดังนั้นผู้สอบจึงจำเป็นที่จะต้องฝึกคิดถึงเหตุผลหรือเรื่องราวที่จะนำมา support ใน issue ต่างๆด้วย ทั้งนี้ สำหรับคำถามประเภท Problems หรือ Solutions นั้น มีรูปประโยคตัวอย่างสำหรับการอธิบาย Problem หรือ Solution ที่หยิบยกขึ้นมาพูดดังนี้

 • This is clearly alarming because ….
 • Therefore, the main/fundamental concern is probably that…
 • This solution is efficient because…

เมื่อผู้สอบได้มีการพูดถึง Problem หรือแม้แต่ Solution แรกไปแล้วนั้น ผู้สอบก็ควรที่จะพูดถึง Problem หรือ Solution ที่ 2 หรือ 3 ตามมาด้วย โดยมีรูปประโยคที่ใช้ในการเกริ่นนำเข้าสู่หัวข้อต่อไปเช่น

 • Another point to consider is that…
 • Another major cause for concern has to be the fact that….
 • Another effective solution is that...

เมื่อพูดจบในส่วนนี้ก็จะเป็นการ Develop ideas วนไปเรื่อยๆนั่นเอง

จบไปแล้วสำหรับเทคนิคต่างๆสำหรับการสอบ IELTS ในส่วนของ Speaking ทั้ง 3 Parts ทั้งนี้ ไม่ว่าเราจะทราบเทคนิคมากมายเพียงใดหากแต่ไม่เคยได้ฝึกฝนในสถานการณ์จริงหรือเสมือนจริง ก็อาจจะทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในการสอบ IELTS ได้ ดังนั้นหากใครที่กำลังมีแผนการที่จะสอบ IELTS แล้วละก็การฝึกฝนทั้งด้วยตนเองหรือกับเจ้าของภาษาอย่างต่อเนื่องก็จะสามารถเพิ่มความคล่องและความมั่นใจในการสอบได้ดีทีเดียว สำหรับในตอนหน้า บริติช เคานซิลจะมีตัวอย่างคำถามพร้อมทั้งคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องในแต่ละ Topic ที่น่าสนใจสำหรับ Speaking Part มาฝากแฟนๆของ บริติชเคานซิล เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการเตรียมตัวสอบ IELTS Coach Boost ต่อไป สำหรับใครที่มองหาคอร์สเรียน IELTS ที่ช่วยตอบโจทย์ทั้งเรื่องการเตรียมพร้อมและการสอบสามารถอ่าน รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

See also