ควรเตรียมตัวอย่างไรใน IELTS Speaking Part 3

สำหรับตอนนี้เราจะมาพูดถึงการสอบ IELTS Speaking Part ที่ 3 กัน ซึ่ง Part นี้เป็น Part สุดท้ายของการสอบโดยจะใช้เวลาประมาณ 4-5 นาที จาก 2 Part แรกที่ผ่านมาเราจะพบว่าบทสนทนาที่ผู้สอบต้องพูดจะเป็นเรื่องเกี่ยวตัวผู้สอบเองไม่ว่าคำถามจะเป็นไปในลักษณะใดหรือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ตาม Examiner จะถามว่า “You” หรือ “Your” เสมอ ซึ่งจะแตกต่างจาก Part ที่ 3 นี้ค่อนข้างชัดเจน เนื่องจาก Part นี้ Examiner จะไม่ได้เฉพาะเจาะจงถามถึงตัวผู้สอบเอง หากแต่จะเป็นการถามถึงบุคคลอื่นหรือแม้กระทั้งกลุ่มบุคคลอื่นเช่น People, Students หรือ Employees เป็นต้น ดังนั้นหากผู้สอบทราบอย่างนี้แล้วละก็ ผู้สอบก็ควรที่จะต้องใช้คำศัพท์และรูปแบบภาษาที่เหมาะสมในการพูดกับ Examiner

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า Part 3 และ Part 2 จะแตกต่างกันในส่วนของคำถามที่เฉพาะเจาะจงถึงตัวผู้สอบเองใน Part ที่ 2 แต่มีส่วนหนึ่งที่ทั้งสอง Part นี้นั้นคล้ายกันคือ หัวข้อของคำถาม เช่น ถ้าหากผู้สอบได้รับ Topic Card เพื่อให้พูด Presentation เกี่ยวกับประเทศที่ประทับใจในการเดินทาง คำถามใน Part ที่ 3 ที่ผู้สอบจะถูกถามในตอนเริ่มต้นของ Part 3 ก็อาจจะถามถึงการเดินทางท่องเที่ยวด้วยวิธีการต่างๆก็เป็นได้ อย่างไรก็ตาม ผู้สอบควรจะต้องรู้ว่า Part นี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการตัดสินใจให้คะแนน (Band) ของ Examiner ต่อตัวผู้สอบเอง นอกจากนี้แล้ว หากจะพูดถึงการเตรียมตัวผู้สอบยังต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวฝึกฝนสำหรับ Part นี้มากกว่า Part อื่นๆก่อนหน้านี้อีกด้วย เนื่องจากความยากและความซับซ้อนของสิ่งที่ผู้สอบจะต้องพูด รวมไปถึงใน Part นี้ Examiner กำลังจะพยายามที่จะตัดสินให้คะแนนกับผู้สอบ ทั้งนี้ หาก Examiner เห็นว่าคุณมีความสามารถที่น่าจะได้คะแนนใน Band ที่สูงได้ Examiner อาจจะใช้คำศัพท์หรือแม้ว่ารูปประโยคที่ยากและซับซ้อนขึ้นในการพูดกับผู้สอบเพื่อเป็นการทดสอบความสามารถของเขาเพิ่มก็เป็นได้

อย่างไรก็ตามในทางตรงกันข้ามผู้สอบอาจจะถูกลดคะแนนลงก็เป็นได้หากผู้สอบยังคงใช้ภาษาที่ถูกใช้ใน Part 1 และ Part 2 ในแง่ของรูปแบบประโยครวมไปถึงการตอบคำถาม ดังนั้น หากรู้แบบนี้แล้วผู้สอบจึงควรที่จะตอบคำถามโดยใช้รูปแบบประโยค แกรมม่า และ คำศัพท์ที่แตกต่างและหลากหลายมากขึ้นไปอีกเพื่อเป็นการแสดงให้ Examiner เห็นถึงทักษะที่มีในการใช้ภาษาของผู้สอบ

ดังนั้น จะเห็นว่า IELTS Speaking Part 3 เป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ลักษณะคำถามของ Part 3 นั้นมักจะถูกถามถึงความคิดเห็นของผู้สอบที่มีต่อเรื่องต่างๆ แต่อย่างที่กล่าวไปข้างต้นแล้วว่า การสอบ Speaking สำหรับ IELTS นั้น เป็นการวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้สอบ ไม่ใช่เป็นการวัดความรู้ ไอเดีย หรือแม้แต่ความคิดเห็นของผู้สอบต่อคำถามของ Examiner ดังนั้น อย่ามัวหลงกับ Content ของเรื่องที่จะต้องพูดโดยมองข้ามภาษาที่จะใช้ในการพูด ซึ่งนี่เป็นหัวใจสำคัญที่ผู้สอบจะต้องระลึกไว้เสมอสำหรับทั้ง 3 Part ของการสอบ Speaking หากผู้สอบต้องการที่จะประสบความสำเร็จในการสอบ Speaking

เมื่อผู้อ่านทราบถึงหัวใจสำคัญของ Speaking Part 3 แล้ว ถัดมาเราจะมาพูดถึงลักษณะ (Type) ของคำถามที่มักจะถูกถามใน Part 3 นี้กัน ทั้งนี้ ลักษณะคำถามที่แตกต่างกันก็จะต้องใช้ลักษณะหรือแนวทางการตอบคำถามที่แตกต่างกันตามไปด้วยเช่นกัน โดยในตอนนี้เราจะมาเริ่มกันที่ ลักษณะคำถามประเภทการเปรียบเทียบ ลักษณะคำถามประเภทนี้สามารถแบ่งออกเป็นรูปแบบย่อยได้ 2 รูปแบบคือ

การเปรียบเทียบของสิ่งเดียวกันภายใต้เวลาที่แตกต่างกัน

การเปรียบเทียบของสิ่งเดียวกันภายใต้เวลาที่แตกต่างกัน เช่น ลักษณะของครอบครัวในปัจจุบัน เหมือนกันกับลักษณะของครอบครัวในอดีตหรือไม่ (Are families nowadays the same as families in the past?) จากคำถามจะเห็นว่า ผู้สอบจำเป็นที่จะต้องเปรียบเทียบลักษณะของครอบครัวในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ดังนั้น Tense ที่หลากหลายจะต้องถูกนำมาใช้ในการพูด ซึ่ง Examiner เองก็คาดหวังที่จะได้ยินผู้สอบใช้ Tense ที่ผสมกันอย่างน้อย 2 Tenses เช่น Past Tense, Present Tense แต่หากผู้สอบสามารถใช้ Present Perfect ควบคู่กับ Past Perfect คะแนนในส่วนของไวยกรณ์ (Grammar) ของผู้สอบก็น่าจะอยู่ใน Band สูงทีเดียว

การเปรียบเทียบของที่แตกต่างกันหรือสถานที่ที่แตกต่างกัน

การเปรียบเทียบของที่แตกต่างกันหรือสถานที่ที่แตกต่างกัน เช่น ความแตกต่างระหว่าง Magazine และหนังสือพิมพ์ (In what ways are magazines different to newspaper?) หรือ Are Southern Thailand foods are same as North East Thailand foods? คำถามในลักษณะนี้ผู้สอบจะต้องใช้รูปประโยคการเปรียบเทียบคือ Comparative Structure ซึ่งควรจะต้องมีคำศัพท์ที่บ่งบอกถึงการเปรียบเทียบ เช่น

•Whereas

•In contrast

•While on the other hand  เป็นต้น 

เมื่ออ่านมาถึงตอนนี้แล้วคุณคงได้รู้เทคนิคดีๆเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบ IELTS โดยเฉพาะ Part 3 ของ Speaking แล้ว แต่สิ่งสำคัญที่นอกเหนือกจากการทราบถึงข้อมูลคือการที่คุณเตรียมตัวและนำไปฝึกซ้อมเพราะเมื่อถึงสถานการณ์จริงแล้วคุณจะได้สามารถใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ตื่นเต้น และหากใครที่สนใจในส่วนของคอร์สเรียนที่จะช่วยในการเตรียมตัวในช่วงก่อนสอบ IELTS แล้วขอแนะนำในคอร์สเรียน IELTS ที่จะช่วยให้คุณสามารถที่จะพัฒนาทุก Skills และพร้อมก่อนสอบ IELTS Coach Boost ในสนามจริงรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

See also