วิธีการตอบคำถามใน IELTS Speaking Part1

จากตอนที่แล้วผู้อ่านได้ทราบถึงแนวทางและรายละเอียดสำหรับการสอบ Speaking Part 1 ไปกันพอสมควรแล้ว ในตอนนี้เราจะมาพูดถึงตัวอย่างแนวทางการตอบคำถาม หรือแนวทางการพูดสำหรับคำถามที่ใช้ถามใน Speaking Part 1 แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีรายละเอียดอีกมากมายที่ผู้สอบควรจะต้องเตรียมตัวหรือฝึกฝนสำหรับการสอบ ทั้งนี้ ผู้สอบเองก็ควรที่จะหาความร็เพิ่มเติมจากตัวอย่างข้อสอบ IELTS หรือจะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการสอบ Speaking สำหรับ IELTS โดยเฉพาะก็ได้ แต่หากผู้สอบท่านใดต้องการที่จะเพิ่มเติมความมั่นใจ ในการสนทนากับชาวต่างชาติ และต้องการผู้ที่จะมาแนะนำแนวทางในการสอบให้สำหรับการเตรียมสอบ การ Take course เรียนกับเจ้าของภาษาก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสมเช่นกัน ตัวอย่างแนวทางการตอบคำถามประเภทต่างๆจัดเตรียมไว้ให้แล้วดังตารางด้านล่าง

คำถามประเภทที่ต้องการให้ผู้สอบอธิบายเรื่องราวต่างๆ เช่น

  • What do you do?: Your job   
  • Tell me about your job
  • What job do you do?

สำหรับการตอบคำถามผู้สอบไม่จำเป็นต้องพยายามตอบคำถามโดยตรงแบบคำถามต่อคำถาม (Direct Answer) สิ่งเหน่านี้จะทำให้ผู้สอบได้คะแนนไม่ดีเท่าไหร่นัก เนื่องจากเป็นลักษณะการตอบที่เป็น Short Answer ไม่มีความต่อเนื่องลื่นไหนของการพูดตัวอย่างเช่น

คำถาม: What job do you do?

คำตอบ: I am an engineer. I am working at Japanese company as a process engineer.

หากผู้สอบตอบเพียงแค่ 2 ประโยคแล้วจบการสนทนาในคำถามนั้น ผลที่ตามมาคือ คะแนนสำหรับความคล่อง (Fluency) จะขาดหายไป ยิ่งไปกว่านั้นคะแนนของความหลากหลายของคำศัพท์ก็อาจจะน้อยตามไปด้วยเช่นกัน ดังนั้น ตัวอย่างคำตอบที่สามารถตอบได้เช่น Well you might know that I’m an engineer. Now I’m working for a Japanese company as a process engineer, although, at first I was a planning engineer. I really love my job because it is a very challenging job, I have to get to the bottom of problems related to machines and workers. Therefore it is not only dealing with many machines but I have to deal with various kinds of workers who work on the production line. คุณจะเห็นว่าจากตัวอย่างคำตอบที่ 2 จะทำให้ผู้สอบสามารถพูดเล่าเรื่องได้อย่างต่อเนื่องพร้อมกันนั้น ผู้สอบยังสามารถใช้สำนวน คำศัพท์ได้อย่างหลากหลายมายิ่งขึ้นในขณะที่พูด อย่างไรก็ตาม นี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างในการตอบคำถาม ผู้สอบก็ควรจะต้องพยายามฝึกฝนด้วยตัวเองเพื่อให้เกิดความคล่องและความมั่นใจในขณะสอบด้วยเช่นกัน

Tip for speaking part

Collocation ที่เกี่ยวกับการปัญหา

  • ค้นหาปัญหา

To get to the bottom of something

  • จัดการกับปัญหา

To deal with the problem

To solve the problem

  • ค้นพบวิธีการแก้ปัญหา

To come up with a solution to the problem  

ห้ามพลาดสำหรับคนที่กำลังเตรียมตัวสอบและมองหาตัวช่วยที่จะสร้างความพร้อมและความสำเร็จในการสอบ IELTS ที่ได้ผลเร็วและรวดเร็ว บริติช เคานซิล ได้จัดคอร์สเพื่อช่วยให้คุณพร้อมในการเตรียมตัวสอบได้ในเร็ววันกับคอร์ส IELTS Coach Boost เตรียมความพร้อมเร่งรัด 12 ชั่วโมงที่จะสร้างความมั่นใจและพร้อมเทคนิคดีๆให้คุณพร้อมคว้าชัยในการสอบ IELTS ได้ไม่ยาก