ตัวอย่างคำถาม พร้อมคำศัพท์เกี่ยวกับ Shopping ใน IELTS Speaking Part 1

Topic 4: Shopping

ตัวอย่างคำถาม

 • Do you like shopping? ⇒ คุณชอบเดินซื้อของหรือไม่
 • What kind of shopping do you like doing? ⇒ การซื้อของแบบไหนที่คุณชอบที่จะทำ
 • Do you spend much when you go shopping? ⇒ คุณใช้เวลานานหรือไม่ในการเดินซื้อของ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของ

กลุ่มของคำนาม

 • Online shopping = การซื้อของออนไลน์
 • Luxury = ความหรูหรา
 • Brand Name = สินค้าที่มียี่ห้อทีมีราคาแพง
 • Store = ร้านค้า
 • Supermarkets = ร้านขายของขนาดใหญ่ที่ผู้ซื้อสามารถเลือกหยิบของเองได้
 • Grocery Store = ร้านขายของชำ

กลุ่มของคำ Adjective

 • Lowed-price = ราคาถูก
 • Fake = ปลอม
 • Genuine = แท้
 • Expensive = ราคาแพ
 • Inexpensive = ราคาไม่แพง
 • reasonably priced = ราคาสมเหตุสมผล

IELTS Coach Boost ในสนามจริงรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่