เตรียมตัวสำหรับการสอบพูด ด้วยวิดีโอ ผลิตโดยบริติช เคานซิล ที่จะอธิบายหลักการพิจารณาคะแนน ไม่ว่าจะเป็น ความคล่องและการเชื่อมโยง (Fluency and coherence) ความรู้และการเลือกใช้คำศัพท์ (Lexi and vocabulary) ไวยากรณ์ (Grammar) และการออกเสียง (Pronunciation)