คุณธรรม์ธนาลาภ ลาภรวย

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 

RMIT English Worldwide 

สถาบันภาษา RMIT เมลเบิร์น ออสเตรเลีย เรามีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษหลากหลาย เช่นภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางการศึกษา ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ การฝึกอบรมครู  การศึกษาระดับสูง ร่วมทั้งการเตรียมตัวสอบ IELTS นักเรียนของสถาบันเราคือกลุ่มที่มีกำลังซื้อค่อนข้างสูง

RMIT ตัดสินใจร่วมงานกับบริติช เคานซิล เนื่องจากความมีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือขององค์กร โดยก่อนที่เราจะร่วมงานกันนั้น นักเรียนที่เรียนคอร์สเตรียมตัวสอบ IELTS กับเรามักจะสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนและตารางการสอบ ดังนั้นเราจึงมองว่าการทำงานร่วมกับบริติช เคานซิลจะช่วยปิดช่องว่าตรงนั้น 

ผลจากการทำงานร่วมกันเราสามารถให้ข้อมูลแก่นักเรียน ในขณะที่ให้บริการอื่นๆ ซึ่งทำให้เราสามารถให้บริการที่ครบวงจรได้ เช่น เราสามารถอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนสอบ IELTS ให้กับนักเรียนที่เรียนกับเรา นักเรียนแค่เพียงไปยังสถานที่สอบในวันสอบเท่านั้น 

ในอีกแง่หนึ่ง เมื่อลูกค้าเห็นแบนเนอร์เราในบริติช เคานซิลเว็ปไซด์ ส่วนใหญ่มักจะสนใจคอร์สภาษาและลงเรียนกับเราเนื่องจากเรามีสาขาหลายแห่งในกรุงเทพฯ จึงสะดวกในแง่ของการเดินทาง จึงเห็นได้ชัดว่าทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ และนอกจากนี้ จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนกับเราเพิ่มมากกว่าร้อยละ 50 เมื่อเราทำงานร่วมกับบริติช เคานซิล 

ทำงานกับบริติช เคาซิลนั้นง่าย ไม่ยุ่งยากเนื่องจากเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ผมอยากจะแนะนำให้ตัวแทนการศึกษาทำงานร่วมกับบริติช เคานซิล เพื่อเน้นและเสริมบริการที่มีอยู่ เพื่อประโยชน์ที่จะกลับไปสู่ลูกค้าของคุณ