คุณสิริมา ศิริเพ็ญวัฒนา 
Manager 

C-Bright English Language School

ตอนที่โรงเรียนของเราเริ่มสอนคอร์ส IELTS มีนักเรียนจำนวนมากถามถึงข้อมูลในการลงทะเบียนสอบ IELTS 

ทางเราเลยลองค้นหาข้อมูล IELTS บนเว็บไซด์ของบริติช เคานซิล เพื่อตอบคำถามนักเรียน และเมื่อเราทราบว่าบริติช เคานซิล มีการทำงานในรูปแบบพันธมิตร ทางเราจึงไม่รอช้าในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการพันธมิตร

ในฐานะพันธมิตร เราสามารถให้บริการอย่างเต็มรูปแบบกับนักเรียนของเรา พร้อมกันนี้บริติช เคานซิลยังได้พูดถึงโรงเรียนของเราในเว็ปไซด์ ซึ่งทำให้มีจำนวนผู้สนใจติดต่อมาที่เรามากขึ้น และตัดสินใจสมัครเรียนกับเราในที่สุด

C-Bright ประทับใจในความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่จากบริติช เคานซิล ที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในแง่ของข้อมูลและการฝึกอบรม  ดิฉันขอแนะนำให้ศูนย์ให้คำปรึกษาการศึกษาต่อและโรงเรียนภาษาอื่นๆมาร่วมงานกับบริติช เคานซิล และเติบโตไปด้วยกัน