คุณกุมาริน เทริญาภิรมณ์

ผู้อำนวยการ/ผู้ให้คำปรึกษาอวุโส

OEC Global Education 

ตั้งแต่ร่วมงานกับบริติช เคานซิล บริษัทเราเป็นที่น่าเชื่อถือมากขึ้น เนื่องจากเรามีแบนเนอร์บริติช เคานซิลบนเว็ปไซด์เรา ทำให้มีจำนวนผู้สนใจในสอบถามบริการของเรามากขึ้น  

ลูกค้าที่เข้ามาลงทะเบียนสอบกับเรามักจะขอคำปรึกษาในการศึกษาต่อต่างประเทศ จำนวนชาวต่างชาติและนักศึกษาแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เพิ่มขึ้น นักศึกษาเหล่านั้นมาจากประเทศจีน ไต้หวัน และประเทศในสหภาพยุโรป เรายังได้นักศึกษาเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยพายัพ ลูกค้ากลุ่ม Work & Holiday ที่ต้องการทำวีซ่า รวมทั้งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างในภาคเหนือของประเทศไทย เช่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การทำงานกับบริติช เคานซิลก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายอย่างแท้จริง